Kostis Stefanopulos: Slovensko postupuje ďalej

Rozhovor s prezidentom Grétzka

Nazdávate sa, že proces rozšírenia Európskej únie o najúspešnejšie kandidátske krajiny bude možné zavŕšiť v prvom polroku 2003, keď bude Grécko predsedať EÚ?

Európska únia dodrží harmonogram z Nice a Göteborgu. Je si vedomá snáh národov a vlád kandidátskych krajín. Ctí si záväzky, ktoré na seba prevzala na najvyššej politickej úrovni. V súčasnej fáze sa skúmajú rokovacie kapitoly, ktoré majú dosah na fiškálnu politiku verejnej správy. Balík návrhov, ktoré Európska komisia predložila v januári, tvorí dobrý základ pre následné rokovania. Dúfame, že do konca dánskeho predsedníctva sa nájde potrebný konsenzus na uzavretie všetkých otvorených kapitol. Cieľom je, aby kodanská schôdzka Európskej rady dospela na základe návrhov Európskej komisie, vyplývajúcich z výročných správ z roku 2002, k politickému rozhodnutiu na začlenenie nových členských krajín.

Na základe toho všetkého dúfame, že počas gréckeho predsedníctva budeme mať príležitosť dosiahnuť podpísanie dohody o pričlenení, aby sa začal proces ratifikácie cez vnútorné ústavné procedúry členských aj kandidátskych krajín.

Aké šance dávate Slovensku pri napĺňaní jeho euroatlantických integračných ambícií?

Slovensko postupuje čoraz ďalej podľa kritérií stanovených na začlenenie sa do euroatlantických integračných štruktúr. Vernosť demokratickým základom, úcta k ľudským právam, ale aj urýchlené presadzovanie reforiem vo všetkých oblastiach, ako je štátna správa, ekonomika či ozbrojené sily, to sú prirodzene potrebné predpoklady pre naplnenie ambícií Slovenska. Účasť vašej krajiny v Partnerstve za mier a prítomnosť vašich síl v SFOR a KFOR sú dôkazom vášho záujmu o posilnenie partnerských vzťahov s NATO.

Som si vedomý, že väčšina slovenského ľudu súhlasí s euroatlantickou orientáciou slovenskej vlády, a tak si myslím, že uspokojenie ambícií vašej krajiny je na najlepšej ceste.

Vedenie NATO aj niektoré členské krajiny naznačujú, že pozvanie našej krajiny na vstup bude závisieť od výsledkov volieb, ktoré sa uskutočnia krátko pred novembrovým summitom aliancie. Grécko sa vyslovovalo za prijatie Slovenska do NATO už za vlády bývalého premiéra Mečiara. Považovali by ste dnes návrat jeho strany k moci za prekážku pre vstup Slovenska do NATO?

Washingtonský summit v roku 1999 vo svojom spoločnom vyhlásení spomenul aj Slovensko medzi krajinami, ktoré preukázali napredovanie v oblasti spolupráce s NATO a zaradil ho do predintegračného procesu Akčného plánu pre členstvo. Jeho napredovanie pokračuje vo všetkých oblastiach. Stabilná je jeho oddanosť základom demokratického vládnutia.

Veríme, že cesta vašej krajiny k začleneniu do aliancie je nezvratná. Keď sa táto vaša voľba zachová aj za vlády, ktorá vzíde zo septembrových volieb, tak musíme povedať, že Slovensko bude medzi krajinami, ktoré dostanú pozvánku do NATO. Samozrejme, konkrétne rozhodnutie nezávisí iba od Grécka, ktoré od začiatku jasne podporovalo slovenskú žiadosť.

IVAN DRÁBEK, PRAVDA

obsah | Slovenská republika