Slováci už si nezarobia rodením detí

Od januára budúceho roka sa zmení výška sociálnych dávok, prídavkov na deti a spôsob ich vyplácania. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny včera predstavilo novely zákonov, ktoré budú znevýhodňovať tých, ktorí sú nezamestnaní a nemajú záujem prácu si nájsť. Zmení sa tak platný stav. Rozdiel medzi výškou sociálnej dávky a minimálnou mzdou je totiž príliš nízky, pri viacerých deťoch sa tak vôbec neoplatí pracovať. Štát vyplatí nezamestnanému na dávkach často viac, ako je minimálna mzda.

Namiesto terajších dvoch druhov sociálnych dávok v hmotnej núdzi nižšou (1 450 Sk, keď si človek zapríčinil situáciu sám) a vyššou (2 900 Sk, bez vlastného zavinenia) sa bude vyplácať len jedna vo výške 1 450 korún. V závislosti od počtu členov domácnosti bude dávka vyššia, oproti súčasnému stavu dostane človek v hmotnej núdzi od štátu menej peňazí.

Rozdiel bude ale v tom, že každý, kto prejaví snahu zlepšiť si svoju situáciu prácou pre obec, vzdelávaním alebo rekvalifikáciou, dostane od štátu príspevok k dávke, tzv. aktivačný príspevok. Cieľom zmien je aj motivácia dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú najohrozenejšou skupinou, pretože strácajú pracovné návyky. Nový systém im popri mzde zo zamestnania umožní súbežné vyplácanie sociálnej dávky, ktorú budú poberať najviac 6 mesiacov.

"Pripravované opatrenia sú pozitívne, vytvárajú tlak na ľudí, aby sa rekvalifikovali, čím sa zvýši flexibilita pracovnej sily. Chýba tu však previazanosť na vyššie možnosti získať prácu. Nestačí totiž iba, ak si chce nezamestnaný nájsť prácu, ak žiadne voľné miesto nie je k dispozícii," tvrdí prognostik SAV Pavol Kárász.

Paralelne s týmto opatrením ministerstvo práce upraví aj výšku prídavkov na deti a podmienky ich vyplácania. Na každé nezaopatrené dieťa (t.j., do 25 rokov, ktoré študuje) dostanú rodičia 500 korún a štát im pridá ďalších 400, ak aspoň jeden z rodičov bude pracovať. Peniaze tak nebudú dostávať sociálne odkázaní, ktorí zarábajú rodením detí, ale platiaci dane.

LUKÁŠ PARDUBSKÝ MARTIN ČAMBALIK

obsah | Slovenská republika