Len sedem slovenských diplomov uznajú v únii

Tisícky ľudí ročne odchádzajú zo Slovenska do zahraničia za prácou alebo ďalším štúdiom. Dnes už to síce s uznávaním dokladov o ukončení štúdia nie je až také zložité ako pred novembrom 1989, no slovenská škola stále nemá oproti vzdelaniu nadobudnutému v západnej Európe tú istú hodnotu. Po našom vstupe do EÚ budú v únii automaticky uznávať iba tie slovenské diplomy, ktoré sa týkajú siedmich povolaní, z toho piatich medicínskych. Európska komisia sa totiž po dlhých rokoch rokovaní o tejto problematike dohodla na automatickom uznaní dokladov o vzdelaní u všeobecnej sestry, pôrodnej asistentky, zubného, všeobecného a veterinárneho lekára. Do tejto sedmičky povolaní patria ešte právnici a architekti. Absolventi týchto odborov môžu začať pracovať takmer okamžite.

Po vstupe Slovenska do EÚ sa však zmení hneď niekoľko vecí. Využitie dokladov o vzdelaní sa bude rozlišovať podľa dvoch kritérií. V prvom prípade pôjde o doklady potrebné na pokračovanie v štúdiu, v druhom zasa o kvalifikáciu na výkon povolania.

Držiteľ akéhokoľvek iného diplomu o vzdelaní - okrem tých siedmich - musí urobiť buď diferenčné skúšky, alebo musí mať za sebou dlhšiu odbornú prax.

Uznávanie dokladov po vstupe do EÚ

Automatické - hneď po ukončení štúdia, ale iba týchto sedem povolaní:

všeobecná sestra, pôrodná asistentka, zubný lekár, všeobecný lekár, veterinárny lekár, právnik, architekt

Poloautomatické - potrebné sú buď

diferenčné skúšky alebo

odborná prax

PETRA FIAČANOVÁ

obsah | Slovenská republika