Slovensko si drží šance na rozvoj

Slovensko je podľa indexu ľudského rozvoja, ktorý každoročne hodnotí OSN, na 36. mieste spomedzi 173 sledovaných štátov. Oproti minulému roku kleslo o jedno miesto - predbehlo nás Maďarsko. Za Slovenskom je Poľsko. Česká republika je spomedzi okolitých štátov najvyššie - udržala si 33. miesto.

Krajinou, ktorá svojim obyvateľom poskytuje najväčšie šance na rozvoj, zostalo aj tento rok Nórsko. Index ľudského rozvoja hodnotí dĺžku života, úroveň vzdelávania, zdravotnú starostlivosť a reál-ne príjmy obyvateľov. V prvej trojke je ďalej Švédsko a Kanada.

Väčšina kandidátov na vstup do EÚ sú medzi 53 štátmi, ktoré OSN hodnotí ako štáty s vysokým ľudským rozvojom. V tejto elitnej skupine sú tiež všetky štáty únie a väčšina najbohatších krajín. Zmeny sú na najvyšších priečkach - vlani druhá Austrália skončila teraz piata. Belgicko zas postúpilo zo šiesteho miesta na štvrté. V prvej desiatke sú aj USA, Island, Holandsko, Japonsko a Fínsko.

Väčšina transformujúcich sa štátov bývalého východného bloku zaznamenala v uplynulej dekáde pokles. Najväčší bol v štátoch bývalého Sovietskeho zväzu: Rusko je dnes na 60. mieste (pokles o 20 miest), Ukrajina je na 80. mieste. Moldavsko na 105. mieste je posledné z európskych štátov.

Rebríček posledných 20 štátov tradične uzatvárajú africké štáty. Najmenšie šance na rozvoj majú obyvatelia Mozambiku, Burundi, Nigeru a Sierry Leone.

(r)

obsah | Slovenská republika