Členstvo v BR OSN má veľký význam

Slovensko počas svojej krátkej existencie ako samostatného moderného štátu zožalo ďalší úspech. Po zvolení za nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na roky 2006-2007 to vyhlásil prezident Ivan Gašparovič, podľa ktorého má toto členstvo pre Slovenskú republiku veľký význam.

"Slovensko sa totiž stane ešte aktívnejším členom a podielnikom pri otázkach svetového mieru," dodal prezident a zdôraznil, že bezpečnostná rada je najdôležitejším orgánom OSN.

Prezident sa domnieva, že po zvolení za nestáleho člena sa Slovensko stane jedným zo štátov, na ktoré sa bude upierať celý svet. Slovenskí politici budú pri jadre a pri zdroji informácií pri riešení najzávažnejších problémov sveta. Gašparovič považuje za dôležité aj to, že v rámci nestáleho členstva bude Slovensko na krátky čas BR aj predsedať. V tom čase bude môcť určovať program a nastoliť riešenie otázok a problémov, ktoré budú možno aktuálne najmä z hľadiska priorít slovenskej politiky. Tie už slovenská diplomacia niekoľkokrát definovala. Slovensko sa chce snažiť predovšetkým o riešenie mierových otázok a budúcnosti štátov na Balkáne, ale aj o vyrovnávanie sociálneho postavenia ľudí vo svete.

Na otázku, či sa Slovensko bude v rade viac prikláňať na stranu Európskej únie, ako jeden z jej členov, alebo skôr na stranu svojho dlhoročného spojenca USA, Gašparovič odpovedal, že "sa budeme racionálne prikláňať k tomu, čo pre zabezpečenie mieru bude potrebné". Ako vysvetlil, BR ako najdôležitejší orgán OSN musí riešiť najzávažnejšie otázky týkajúce sa mieru a bezpečnosti sveta. Budeme mať podľa neho aj svoju politiku ako člena EÚ, ktorá nám bude musieť byť blízka.

Podľa hlavy štátu pracovalo Slovensko už viac ako rok na tom, aby členstvo v BR jednoznačne získalo. Myslí si, že na túto úlohu sa pripravilo dobre, a to po ekonomickej i odbornej stránke. Pripomenul, že okrem iného sa Stála misia SR pri OSN posilnila o šesť ľudí.

SITA

obsah | Slovenská republika