Bieda slovenskej filmovej tvorby

Slovenská filmová tvroba prežíva v súčasnosti hlbokú krízu. Ročne sa tu nakrúti priemerne jeden jediný film a nezdá sa, že by sa v najbližšom čase situácia nejako zmenila. Bývalý monopolný výrobca filmov , štúdio Koliba, je v konkurze. Privatizovali ho ešte za vlády Vladimíra Mečiara a vtedajšie ministertvo kultúry mu vzápätí pridelilo niekoľko desiatok miliónov korún na výrobu filmov "Jánošík" a "Pribina", ktoré nikdy neboli nakrútené a po peniazoch sa zľahla zem.

V nie menšej kríze sa ocitli aj prevádzkovatelia slovenských kín. V krajine fungovalo koncom minulého roka už len 279 kín, ktoré bojujú o púhe prežitie. Pokiaľ bude súčasný trend pokračovať a počet kín pod ekonomickým tlakom klesne pod päťdesiatku, Slovensko sa dostane na úroveň Albánska. Zo svojich tržieb totiž musia prevádzkovatelia odvádzať polovicu distribútorom, desať percent je miestny poplatok, ďalších desať percent robí poplatok za hudbu vo filmoch a za hudbu hranú pred premietaním. Keď kiná zaplatia všetky tieto poplatky, nezostane im na prevádzku - na zaplatenie energie, vody, kúrenia, propagácie a minimálne platy - takmer nič. Je pochopiteľné, že sa veľmi búria proti návrhu ďalšieho troj až päťpercentného poplatku za uvádzanie filmov na verejnosti. Treba brať do úvahy klesajúcu kúpyschopnosť obyvateľstva Slovenska a s tým súvisejúcu nízku návštevnosť slovenských kín. Veľmi malé tržby a vysoké náklady nútia starostov najmä menších obcí, aby kiná jednoducho zatvárali.

(iv)

obsah | Slovenská republika