Slovensko patrí medzi geologicky najpreskúmanejšie oblasti sveta

Slovensko patrí medzi geologicky najpreskúmanejšie oblasti na svete, povedal na dnešnej tlačovej besede riaditeľ Geologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) Jozef Vozár.

"Z celkovej plochy 49 030 kilometrov štvorcových je viac ako 85 percent zakreslených do nových geologických máp s mierkou 1:50 000," povedal. Podľa neho má geológia na Slovensku dlhodobú tradíciu, prvú mapu nášho územia vytvoril už v polovici 19. storočia viedenský ríšsky geologický ústav. "Dnes máme už siedmu generáciu máp," podotkol. Podľa Vozára je zostavenie mapy veľmi náročná práca pre paleontológov, mineralógov či petrológov, ktorí musia stanoviť charakter jednotlivých hornín, objasniť ich vznik, to, z akého sú prostredia a čo sa s nimi dialo.

Ako upozornili vedci zo SAV, geológia má od 70. rokov útlm. Pritom je to podľa nich veľmi dôležitá veda aj v súčasnosti, kedy už na Slovensku zatvorili takmer všetky rudné bane. Pomáha pri hľadaní vody, umiestňovaní diaľnic, tunelov, ale aj jadrových elektrární a prognózovaní zosuvov pôd.

"Spoločnosť nedoceňuje geológiu ako zdroj informácií o prírode, o tom, čo sa okolo nás deje," tvrdí Vozár. O útlme hovorí aj riaditeľ sekcie geologického výskumu a prírodných zdrojov ministerstva životného prostredia (MŽP) Jozef Franzen. Uviedol, že ročne sa na geologické výskumy v 70. rokoch minulo aj 800 miliónov korún, kým dnes je to len 200 miliónov.

Podľa predsedu Národného geologického komitétu Slovenska Jozefa Michalíka je útlm geológie len dočasný. Pretože "lepšia životná úroveň a vôbec civilizácia závisia na vodných, minerálnych a energetických zdrojoch. Je treba poznať spôsob, ako ich spravovať, aby mala Zem čistú vodu, ovzdušie a zdravú pôdu." Podľa Michalíka geológia je jediná veda o dlhodobom vývine Zeme. "Jedine tak vylúčime, čo je náhodné a k čomu naozaj spejeme," uzavrel.

SME

obsah | Slovenská republika