Vzdelaní Slováci unikajú do zahraničia

Ročne odchádza zo Slovenska za prácou do zahraničia až 10-tisíc vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Odborný odhad hovorí síce o 7500, je to však minimálna hranica. ,,Skutočne číslo je oveľa vyššie," tvrdí Vladimír Baláž z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Presné štatistiky o tom nikde neexistujú. Výskumníci zo Slovenskej akadémie vied sa k približným údajom dopracovali nepriamo, pomocou analýzy pravidelného súpisu pracovných síl. Podľa neho bolo na Slovensku v roku 1994 takmer 280-tisíc ľudí s vysokoškolským vzdelaním. Vlani ich však bolo len o 3-tisíc viac. Tento nepatrný rozdiel je o to zarážajúcejší, že v rokoch 1994 - 2002 opustilo brány slovenských vysokých škôl vyše 176-tisíc absolventov denného štúdia i štúdia popri zamestnaní.

Výskumníci odrátali tých vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí odišli z aktívneho života do dôchodku, na materskú dovolenku alebo sa stali nezamestnanými. Stále im však vychádzalo približne 135-tisíc odborníkov, ktorí za osem rokov kdesi ,,zmizli".

Ročne absolvuje slovenské vysoké školy okolo 30-tisíc absolventov. Ak z nich odchádza za prácou v cudzine len spomínaných 7, 5 tisíca, je to už štvrtina z celkového počtu absolventov v bežnom roku. Podľa prepočtov výskumníkov znamená takýto úbytok vzdelaných ľudí zníženie rastu hrubého domáceho produktu na jedného pracovníka asi o 0, 6 percenta.

Žiadna štatistika nesleduje, koľkí zo slovenských migrantov sa natrvalo usadia v inej krajine. Podľa odhadov OECD však iba asi štvrtina zahraničných doktorandov USA sa vracia do vlasti. V. Baláž a Daniel Kollár zo SAV uskutočnili prieskum medzi 280 slovenskými vysokoškolákmi v poslednom ročníku štúdia. Na otázku, koľkí sú ochotní emigrovať zo Slovenska navždy, odpovedalo 44, 3 percenta opýtaných kladne.

Potom sa pýtali tých vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí už majú s prácou alebo štúdiom v zahraničí vlastné skúsenosti. Spomedzi tých, čo boli v zahraničí pracovne, uvažuje o trvalom vysťahovaní viac ako 28 percent oslovených. Medzi študentmi je takých až 45, 5 percenta. Ako dôvody uvádzali vyššie príjmy, lepšie pracovné príležitosti a možnosti postupu.

Tohto prieskumu sa zúčastnilo 187 respondentov, ktorí odpovedali aj na otázku, čo by mala vláda robiť, aby udržala vzdelaných ľudí na Slovensku. Najčastejšie uvádzali vytváranie vhodných pracovných miest, investovanie do vedy a lákanie takých zahraničných investorov, ktorí poskytnú pracovné príležitosti pre vysokokvalifikovaných ľudí. Experti z prognostického ústavu predpovedajú, že po vstupe do Európskej únie odlev mozgov zo Slovenska vzrastie. Voľnejší prístup pracovných síl na trh niektorých členských krajín EÚ - Británie, Írska a Holandska - po roku 2004 tento problém ešte vyhrotí.

VLADIMÍR JANCURA, PRAVDA

obsah | Slovenská republika