S ministrom spravodlivosti D. Lipšicom o interrupcii na Slovensku

Ak začiatkom februára Ústavný súd rozhodne, že zárodok, ktorý sa dá do dvanásteho týždňa odstrániť potratom, sa považuje za život, tak interrupcie sa stanú protiústavnými. Návrh KDH na celoplošné zrušenie interrupcií tak dostane zelenú. Čo na to najmladší minister súčasnej vlády Daniel Lípšic (29)?

Viete, koľko stojí vykonanie interrupcie na Slovensku? Myslím, že okolo tritisíc korún.

Správne. Nemyslíte, že napríklad zvýšením poplatku by sa ich počet mohol rapídne znížiť? Možno by si mnohé ženy prestali mýliť interrupciu s antikoncepciou.

Aj podľa niektorých ekonómov, ak stúpnu náklady na interrupcie, zvýši sa pôrodnosť. V novele zákona o zdravotnej starostlivosti sa uvažuje, že ženy budú za interrupciu platiť skutočné náklady, ktoré bežne prevyšujú sumu tritisíc korún. Cena by teda stúpla. Bolo by to určite v poriadku, veď prečo by z peňazí daňových poplatníkov aj tých, ktorí s interrupciou nesúhlasia, mali byť interrupcie platené?

Prečo sa KDH vždy v istých periódach vracia k tejto téme? Paradoxne, opäť ste ju otvorili v čase, keď počet potratov na Slovensku klesá a ani zďaleka nedosahuje európsky priemer.

Myslím si, že nejde o počet. Podobne ako klesá počet interrupcií, tak klesá aj počet pôrodov. Interrupcie sú v prvom rade závažným morálnym, ale aj ústavnoprávnym problémom. Ústavnoprávnym preto, že podľa čl. 15 ústavy je ľudský život hodný ochrany už pred narodením. V platnej právnej úprave však nenarodený ľudský život do 12 týždňov svojho vývoja nepožíva žiadnu ochranu. Na žiadosť ženy je v tejto fáze vývoja ľudského života možné vykonať interrupciu z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez dôvodu. Problém s takýmto rozlišovaním je zrejmý. Nenarodený život v prvých 12 týždňoch nie je totiž o nič menej hodný ústavnej ochrany, ako nenarodený život po 12 týždňoch svojho vývoja. Náš návrh na Ústavnom súde sa však netýka interrupcií vykonávaných z vážnych dôvodov, napr. v prípade, ak je ohrozené zdravie matky, alebo ak je tehotenstvo dôsledkom trestného činu.

Ak klesá nielen pôrodnosť, ale aj potraty, tak je zrejmé, že zákaz interrupcií pôrodnosť na Slovensku nezvýši...

Samozrejme, že zákaz umelého prerušenia tehotenstva má čiastočne vplyv aj na pôrodnosť. Žena, ktorá si neželá vychovať dieťa, ho nemusí vychovávať. Ale našou úlohou je ženu v gravidite podporiť tak, aby interrupcia nemusela byť riešením. Vo vyspelých krajinách dopyt po deťoch vysoko prekračuje počet detí, ktoré možno adoptovať. A v tomto vidíme jedno z riešení.

Ak je KDH tak striktne proti interrupciám, čo ste vykonali napríklad v prospech adopcie detí?

Pred dvoma rokmi sme iniciovali novelu zákona o rodine, ktorá zrýchlila proces adopcie detí tým, že nanovo definovala skutočný záujem o dieťa zo strany biologických rodičov. Vieme, že dovtedy platilo, že ak rodičia aspoň raz za pol roka symbolicky napríklad pohľadnicou prejavili záujem o svoje dieťa v detskom domove, nemohlo byť ponúknuté na adopciu. Toto sme sprísnili.

Ako si zákaz umelého prerušenia tehotenstva predstavujete v praxi? Ak by žena o interrupciu požiadala, išla by pred nejakú komisiu?

Ak by Ústavný súd nášmu návrhu vyhovel, tak on by rozhodol, za akých podmienok by boli interrupcie povolené.

Opäť sa pýtam, kto by rozhodoval o tom, či žena môže alebo nemôže interrupciu podstúpiť? Opakovali by sa časy pred rokom 1986, keď sa žena musela ponížiť a predstúpiť pred komisiu, ktorá o interrupcii rozhodovala?

To by sme predbiehali rozhodnutie Ústavného súdu. Vôbec si nemyslím, že komisie sú jediným riešením. Nemusí ísť o ústne konanie. Môže o tom rozhodnúť lekár. To však nie je až také dôležité ako to, že právna ochrana zmení názorovú klímu, ktorá vládne na Slovensku. Nám vadí, že dnes nenarodený život nemá žiadnu právnu ochranu.

Hovoríte, že nenarodený život nemá u nás právnu ochranu. Ukazuje sa však, že u nás ani narodený život nemá kvalitnú právnu ochranu. Je známy prípad, keď matka štrnásťročnej dcéry sa už celých štrnásť rokov vláči po súdoch, ktoré nedokážu určiť otcovstvo.

O tomto prípade som prvýkrát počul včera v správach a určite to nie je akceptovateľné. Ale o dôvod navyše, prečo by sme mali ešte viac chrániť nenarodený život.

Spomínali ste, že o možnosti interrupcie by rozhodovali lekári. Nie je tu riziko, že sa v zdravotníctve zvýši korupcia?

Samozrejme, všetko sa dá zneužiť. Ale to sa dá aj dnes. V prípade, keď sa môže vykonať interrupcia aj po dvanástom týždni, ak sa zistí, že plod je postihnutý.

Každý zákaz vyvoláva vlnu odporu. Prečo KDH nezvolilo radšej cestu osvety? Nemohli ste podporiť pôrodnosť aj tým, že by ste ženám zvýšili materský príspevok a tak ich motivovali?

Netvrdím, že vystúpenie KDH k tejto téme bolo vždy najšťastnejšie. Súhlasím, že tá forma mohla byť aj iná.

Interrupcie nie sú len morálny, ale často aj finančný problém. Inak to asi vnímajú ľudia v Bratislave a inak žena z Považia, ktorá má tri deti, čaká štvrté a má manžela bez práce. Možno interrupciu z morálneho hľadiska odmieta, ale financie jej luxus štyroch detí nedovolia.

Súhlasím, z tohto hľadiska práve štát musí žene poskytnúť aj inú alternatívu, ako je interrupcia. Podporiť ju finančne v gravidite a zabezpečiť rýchlu adopciu.

Hovoríte o zvýšení pôrodnosti, ale politika štátu nie je práve naladená na jej zvýšenie. Dnes je finančne výhodnejšie, aby žena bola radšej nezamestnaná ako na materskej dovolenke.

Absolútne súhlasím. Bolo by dobré, keby išla ruka v ruke, teda aby sa súčasne so zrušením interrupcií zvýšil aj sociálny štandard žien na materskej dovolenke.

Zíďme z oblakov na zem. Ak by vašu partnerku niekto znásilnil a ostala by tehotná, ako by ste sa stavali k jej rozhodnutiu podstúpiť interrupciu?

Ako som už povedal, my chceme, aby interrupcie v prípade ohrozenia života ženy alebo vo vami spomínanom prípade zostali i naďalej povolené. Poviem svoj osobný názor, nie názor KDH. Som ďaleko od toho, aby som odsudzoval ktorúkoľvek ženu, ktorá podstúpi interrupciu. Vždy je to morálne rozhodnutie každej ženy. A tak to aj vnímam.

A nemá dieťa, ktoré vznikne dôsledkom znásilnenia ženy, také isté právo na život ako iné dieťa?

Samozrejme, že má. Máte pravdu, aj takto počatý život má takú istú hodnotu. Ale v tomto prípade by asi nebolo spravodlivé od ženy žiadať, aby sa nemohla podrobiť interrupcii.

Raz hovoríte o právach dieťaťa a raz o právach ženy. Zrejme preto, že problém interrupcií je veľmi relatívny, závisí od konkrétneho prípadu. Celoplošný zákaz, ktorý chce KDH, sa tak ukazuje ako omyl.

Nie. Chcem len zdôrazniť, že u ženy, ktorá by sa rozhodla vynosiť takto počaté dieťa, by išlo o obdivuhodné morálne rozhodnutie.

Nebolo by lepšie najprv legislatívne uľahčiť adopcie a až potom uvažovať o sprísnení interrupcie?

Súhlasím, že je ešte potrebné veľa urobiť v uľahčení adopcií a bolo by správne, ak by sa to dialo súčasne s našimi krokmi k sprísneniu interrupcií.

Odporcovia plošného zákazu interrupcií argumentujú aj tým, že tento krok by spôsobil takzvanú potratovú turistiku, alebo by sa aj u nás vykonávali načierno...

Pokiaľ viem, počet žien, ktoré k nám prichádzajú z Poľska, kde sú interrupcie zakázané, možno rátať len na desiatky. Nie je to teda žiadne ohromujúce číslo. Iste by sa interrupcie vykonávali aj ilegálne. Ale nie sme v 19. storočí, vykonávajú sa v ambulanciách, teda nepredstavujú nejaké veľké riziko pre ženy.

Čím to je, že aj lekári, ktorí sú proti interrupciám a odmietajú ich vykonávať, sú na druhej strane proti ich úplnému zákazu?

Je to zložitá celospoločenská téma a som rád, že sa o nej začalo diskutovať. KDH bolo obviňované, že Slovensko vracia do 19. storočia. Opak je pravdou. Vyspelé západné krajiny sú už dnes v otázke ochrany života ďalej ako napríklad krajiny východu. Touto diskusiou sa im teda vyrovnávame.

Na stránkach KDH sú informácie, že pokles pôrodnosti súvisí aj s morálnym úpadkom spoločnosti, ktorá mladým vnucuje skôr mamon a kariéru ako rodičovstvo. Vy sám ste vo veku, keď by ste už mohli mať založenú rodinu. Nevyznieva to od KDH ako moralizátorstvo, keď to, čo kritizuje, má aj vo svojich radoch?

Som slobodný, takže podmienky pre rodičovstvo ešte nie sú u mňa naplnené. Na rozdiel odo mňa však väčšina mojich kolegov z KDH má viacdetné rodiny. Všetko je to otázka súkromného rozhodnutia každého jednotlivca. A štát musí len vytvárať podmienky na to, aby ich motivoval, najmä mladých ľudí, sociálne a finančne k zakladaniu rodín.

Spomínate súkromné rozhodnutie jednotlivca. Až 65 percent žien si myslí, že by samy mali rozhodnúť o tom, či majú alebo nemajú podstúpiť interrupciu.

Antikoncepcia podľa mojej mienky je súkromným rozhodnutím dvoch ľudí a vecou ich svedomia. Ale interrupcia už nie je ich súkromným rozhodnutím, tu vstupuje do hry právo nenarodeného dieťaťa. A slovenské právo by to malo reflektovať.

Na záver už len jedna otázka. Už pár rokov máte vážny vzťah s komentátorkou TA 3 Beátou Oravcovou. Ak sa môžem spýtať, rodičovstvo spolu plánujete alebo to necháte na Božiu prozreteľnosť?

To ukáže budúcnosť. Je to vecou súkromného rozhodnutia dvoch ľudí a tak by to aj malo zostať.

KATARÍNA ŠELESTIAKOVÁ, NÁRODNÁ OBRODA

obsah | Slovenská republika