Potraviny a nápoje sú na Slovensku najlacnejšie v Európe

Slovensko je najlacnejšou krajinou v Európe, čo sa týka cien potravín a nealkoholických nápojov. Za potravinový a nápojový kôš, ktorý by v EÚ stál v priemere 100 eúr, zaplatí Slovák len 53 eúr, čo je menej ako v prípade Bulharska či Rumunska. Tieto informácie priniesol dnes štatistický úrad EÚ Eurostat, ktorý porovnával ceny z roku 2001. Najdrahšou európskou krajinou je naopak Nórsko - tam by kôš rovnakých tovarov stál 155 eúr, na Islande by to bolo 154 a vo Švajčiarsku 148 eúr. Z členských krajín EÚ je najdrahšie Dánsko, kde by skupina rovnakých tovarov stála 129 eúr.

Medzi najlacnejšie krajiny okrem Slovenska patrí Česká republika a Bulharsko (po 54 eúr), Rumunsko (55 eúr) a Turecko (56 eúr). Za potravinový a nápojový kôš nakúpený za 100 eúr na Slovensku by Nór zaplatil doma až 295, Islanďan 282 a Dán 246 eúr. V Belgicku by kôš s rovnakým tovarom stál 188 a v susednom Rakúsku 194 eúr. Cenovo najbližšie k Slovensku sa zdá Česko a Bulharsko, kde by rovnaký kôš stál 103 eúr.

Štatistika porovnáva ceny v 15 krajinách Európskej únie, štátoch Európskeho združenia voľného obchodu (Nórsko, Island, Švajčiarsko) a 13 kandidátskych krajinách. Pri porovnaní cenového indexu potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov a cigariet v roku 2001 je Slovensko druhé najlacnejšie - dosahuje 51 % priemeru Európskej únie, zatiaľ čo Bulharsko len 50 %. Najdrahšie zo všetkých európskych krajín je aj podľa tohto ukazovateľa Nórsko, kde sa platí 172 % priemeru EÚ. Z členských štátov EÚ stoja potraviny či nápoje najviac v Dánsku (131 % priemeru únie).

Eurostat rozdelil všetky štáty do štyroch skupín. Prvú tvoria krajiny, kde je cenová úroveň nad 130 % priemeru EÚ. Patria sem Dánsko, Švajčiarsko, Island a Nórsko. Ceny nad 110 ale pod 130 % sú vo Švédsku, Fínsku, Británii a Írsku. Tretia najdrahšia skupina obsahuje krajiny s cenami od 90 do 110 % priemeru EÚ. Sú to Holandsko, Cyprus, Belgicko, Nemecko, Luxembursko, Rakúsko a Francúzsko.

Ceny na úrovni od 70 do 90 % sú v Španielsku, Slovinsku, Portugalsku, Grécku a na Malte. Najlacnejšia piata skupina s cenami pod 70 % priemeru EÚ obsahuje Bulharsko, Slovensko, Českú republiku, Turecko, Maďarsko, Litvu, Poľsko, Lotyšsko a Estónsko.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika