Odborníci označili Slovensko za najreformnejšiu krajinu

Reformy nás radia na prvé miesto vo svete Z hľadiska kvality investičného prostredia sme v prvej dvadsiatke krajín.

Slovensko urobilo v roku 2004 najväčší pokrok v zlepšovaní podnikateľského prostredia. Konštatuje to výročná správa skupiny Svetovej banky (SB). Tá porovnávala ekonomiky 145 štátov. Podľa riaditeľa SB pre strednú Európu a pobaltské štáty Rogera Grawa je Slovensko z hľadiska rýchlosti pokroku najreformnejšou krajinou sveta.

V rebríčku krajín s najlepším podnikateľským prostredím obsadilo Slovensko 18. miesto, z postkomunistických krajín sa vyššie umiestnila len Litva. "Tento výsledok sa dostavil vďaka politickej stabilite, ku ktorej postupne dochádzalo od roku 1998 a vďaka zásadným reformám," komentoval výsledky správy premiér Mikuláš Dzurinda. Slovensko je najreformnejšou krajinou sveta a z hľadiska kvality investičného prostredia patrí do prvej dvadsiatky. Tvrdí to na základe výročnej správy s názvom Doing Bussiness riaditeľ Svetovej banky pre strednú Európu a pobaltské štáty Roger Grawe.

Výročnú správu pripravilo vyše tritisíc expertov v 145 krajinách sveta. Vo výslednom rebríčku obsadilo Slovensko 18. miesto a z postkomunistických krajín sa vyššie umiestnila len sedemnásta Litva.

Hodnotenie prebiehalo na základe piatich kritérií - možností pre začiatok podnikania, pružnosti pracovného trhu, dostupnosti úverov, vymáhania zmlúv a ukončenia podnikania. "Najväčší pokrok ste urobili na trhu práce, ktorý sa výrazne zpružnil," uviedol Grawe. Upozornil, že na budúci rok pribudnú pri hodnotení ďalšie dve kritériá - ochrana investorov a registrácia majetku. Podľa ministra financií Ivana Mikloša má Slovensko dobré šance uspieť aj v týchto oblastiach. "V budúcnosti bude potrebné udržať pokrok, ktorý sme dosiahli - čo nie je samozrejmé," poznamenal. Navyše, bude podľa neho potrebné urobiť viac v oblastiach, v ktorých máme podľa Svetovej banky stále nedostatky. To je najmä vynútiteľnosť plnenia zmlúv vrátane nákladov s tým spojených a konkurzné konania.

Podľa Doing Bussiness môžu reformy priniesť až 2,5 % hospodárskeho rastu navyše. Práve to považuje premiér Mikuláš Dzurinda za spôsob, ako dobiehať životnú úroveň Európskej únie. "Ak chceme rýchlo dobiehať najlepších, bez týchto reforiem to nepôjde," povedal.

Správa tiež konštatuje, že najmenej reforiem - až dvakrát menej - robia chudobné krajiny. Podľa Grawa nastal zaujímavý efekt pristúpením nových členov do Európskej únie. Noví členovia totiž deregulujú ekonomiku rýchlejšie, "robia reformy vopred". Ostatní členovia EÚ musia v dôsledku tejto "regulačnej súťaže" robiť to isté, aj keď v menšej miere a len s cieľom udržať svoje postavenie. Na otázku, či sa neobáva tlaku tradičných členov EÚ kvôli výraznému zníženiu dane z príjmu, Dzurinda odpovedal, že "žiadny takýto tlak necíti". Daňová politika je podľa neho výlučne vnútornou vecou členských štátov a na tom sa ani v budúcnosti nič meniť nebude.


štáty s najlepším investičným prostredím

1. Nový Zéland, 2. USA, 3. Singapur, 4. Hongkong/Čína, 5. Austrália, 6. Nórsko, 7. Veľká Británia, 8. Kanada, 9. Švédsko, 10. Japonsko, 11. Švajčiarsko, 12. Dánsko, 13. Holandsko, 14. Fínsko, 15. Írsko,16. Belgicko, 17. Litva, 18. Slovensko, 19. Botswana, 20. Thajsko.

DANIEL FORGÁCS

obsah | Slovenská republika