Slovensko v Európe predbehlo susedov

Slovensko včera uzavrelo v prístupových rokovaniach s EU ďalšie dve kapitoly - Spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútra a Inštitúcie. Počtom 26 uzavretých kapitol sme predbehli Poľsko, Maďarsko i Českú republiku. Z ustanovení kapitoly Inštitúcie vyplýva, že Slovensko bude mať 13 poslancov v Európskom parlamente a jedného komisára, podobne ako napríklad Dánsko a Fínsko. "Slovensko bude mať vyrovnané a dobré zastúpenie vo všetkých inštitúciách únie. Sme spokojní," povedal minister zahraničných vecí Eduard Kukan. V oblasti spravodlivosti a vnútra sme sa zaviazali zosúladiť naše predpisy s európskymi v oblasti bezpečnosti, hraničných kontrol, vízovej politiky, migrácie, boja proti organizovanému zločinu, drogám a praniu špinavých peňazí.

Na hraniciach s Ukrajinou musíme ihneď po vstupe zaviesť rovnaké opatrenia, aké platia na dnešných hraniciach Schengenskej dohody. Zároveň uzavretie tejto kapitoly neovplyvní špeciálny zjednodušený režim na hraniciach s Českou republikou. "Je to dôležité pre občanov oboch krajín. Po vstupe oboch krajín do únie samozrejme bude platiť vnútorný režim únie, o ktorom budeme rokovať s Českom," povedal Kukan. Aj po našom vstupe však zostanú pre nás kontroly na hraniciach s Rakúskom - vstup kandidátov do Schengenskej zóny sa predpokladá najskôr po 5 rokoch členstva.

Na včerajšom kole rokovaní v Luxemburgu úspešne uzavreli kapitoly aj ďalšie kandidátske krajiny. Ich predstavitelia zároveň kritizovali čoraz častejšie snahy skomplikovať, oddialiť či spomaliť proces rozšírenia. "Veľmi citlivo vnímame vyhlásenia o možnom oddialení rozšírenia únie. Zdôraznil som, že máme záujem na tom, a aj únia by tento záujem mala mať, aby záväzky, ktoré prijala, sa aj plnili," povedal Kukan.

Stav rokovaní je podľa ministra Kukana dobrým východiskom pre druhý polrok a dánske predsedníctvo únie. Zo zvyšných 30 kapitol nám zostávajú ešte štyri - Regionálna politika, Hospodárska súťaž, Poľnohospodárstvo a Finančné a rozpočtové ustanovenia.

Česká republika na rozdiel od Slovenska zatiaľ neuzavrela kapitolu Inštitúcie a Doprava - vzhľadom na počet obyvateľov požaduje o dvoch poslancov v Európskom parlamente viac, ako jej bolo ponúknuté. Nesúhlasí tiež s obmedzeniami pre českých prepravcov v otázke kabotáže.

Slovenské bitúnky sa budú musieť prispôsobiť

Slovensko včera tiež uzavrelo časť kapitoly Poľnohospodárstvo, týkajúcu sa fytosanitárnych a veterinárnych otázok, ktoré súvisia s bezpečnosťou potravín. Naše potravinárske prevádzky sa zaviazali najneskôr ku dňu vstupu uplatňovať hygienické normy únie. Znamená to napríklad prestavbu bitúnkov, výmenu slepačích klietok alebo úpravy v prevádzkach, kde sa pracuje s potravinami. "Nemáme ešte všetko v poriadku, znamená to však, že akceptovali všetky naše vysvetlenia a budú len sledovať, či kroky, ku ktorým sme sa zaviazali, aj plníme," povedal pre SME generálny riaditeľ integračnej sekcie ministerstva pôdohospodárstva Ľubomír Miček.

Slovenský parlament by mal už na najbližšej schôdzi parlamentu schváliť veterinárny zákon. Do r. 2006 musíme tiež dobudovať veterinárne laboratóriá na hraničných priechodoch a na bratislavskom letisku. Najneskôr do nášho vstupu do únie musia tiež všetky bitúnky, mäsokombináty, hydinárne a mliekarne spĺňať hygienické normy únie. Pre bitúnky to znamená napríklad stavebné úpravy - únia vyžaduje osobitný vstup do bitúnku pre živé zvieratá a osobitný pre mäso, kvalitné nepresakujúce podlahy a nerezové zariadenia, pre hydinárne napríklad výmenu klietok pre sliepky - nosnice za väčšie. "Dali sme všetkým podnikom možnosť, aby sa vyjadrili, či do vstupu splnia všetky podmienky. Okrem troch všetky ostatné ohlásili, že nepožadujú odklad a sľúbili, že ku dňu vstupu splnia všetky podmienky," povedal Miček. Ak svoj sľub nestihnú splniť, nebudú môcť po našom vstupe ďalej fungovať. Pondelková nedohoda medzi členskými krajinami v otázke či priznať alebo nepriznať farmárom kandidátskych krajín priame platby podľa našich predstaviteľov neovplyvní tempo našich rokovaní s úniou. "Technické rokovania v kapitole Poľnohospodárstvo pokračujú v nezmenenom tempe, najbližšie bude 21. júna, kde budeme hovoriť prevažne o kvótach. Kým sa členské krajiny nedohodnú, Európska komisia s nami vôbec nebude problém priamych platieb otvárať," povedal Miček.

Podľa pozorovateľov sa problém priamych platieb pohne dopredu až po septembrových voľbách v Nemecku, uzavretie kapitoly poľnohospodárstvo je naplánované až na koniec tohto roku, naraz so všetkými kandidátskymi krajinami.

(mar, sita, tasr), SME

obsah | Slovenská republika