Slovensko oslávilo vstup do rozšírenej EÚ

Historické centrum Bratislavy bolo preplnené. Tisícky ľudí prilákali oslavy na Hlavné námestie a do priľahlých uličiek. Oslavy vstupu do EÚ vyvrcholili o 22:00 hodine ohňostrojom nad Bratislavou. Oslavy nenarušil žiadny incident.

Bratislava oslávila vstup do EÚ ohňostrojom

Početnej účasti pomohlo aj pekné slnečné počasie, ktoré krátko po štvrtej hodine vystriedal na chvíľu dážď. Najväčším lákadlom osláv boli koncerty a vystúpenia slovenských a zahraničných hudobných skupín a interpretov na Hlavnom námestí, ktoré sa začali o 14. hodine. Kto nevládal, mohol si sadnúť na pripravené lavičky pred pódiom. Európske krajiny sa prezentovali prostredníctvom propagačných materiálov v stánkoch na Františkánskom námestí. Najväčšia tlačenica bola v okolí nemeckého stánku, kde rozdávali praclíky a pri stánku Maďarska s vínom. Pochutnať si bolo možné i na slovinskej šunke. Veľká Británia pripravila pre návštevníkov vedomostný kvíz, vyhrať sa dala knižka o Británii.

V uliciach metropoly bolo možné stretnúť ľudí všetkých vekových kategórii. Mladých, rodiny s deťmi, i tých skôr narodených. Eurooptimistov i euroskeptikov. Rozdávali sa modré balóniky so žltými hviezdičkami. Žltú európsku hviezdu si niektorí dali namaľovať aj na tvár.

Do Integračného kopčeka pri brehu Dunaja vsypali zeminu počas slávnostnej ceremónie alegorizujúce postavy predstavujúce štáty dvadsaťpäťky v sprievode veľvyslancov únie. Zástupcovia európskych krajín pred davom divákov predniesli v rodnej reči želanie spojené hodnotou zjednotenej Európy. Ako posolstvo odnieslo tieto želania do celého sveta 25 vypustených holubíc.

Integračný obrad za začal na Dunaji. Proti sebe vyplávali dve lode vyzdobené vlajkami únie a členských krajín. Jedna symbolizovala doterajšie štáty únie, druhá novopristupujúce krajiny. Z lodí vystúpili za tónov hudobného orchestra alegorizujúce postavy držiace zástavu svojej krajiny a žltú hviezdu. Každá z nich si našla miesto na veľkej mape rozšírenej únie nakreslenej na chodníku. Nasledovala tanečná choreografia postáv na kopčeku.

Paralelnými oslavami vstupu Slovenska do Európskej únie na oboch brehoch Dunaja - pod hradom Devín a v rakúskom Hainburgu symbolicky spálili rozdeľujúcu hranicu.

Priestor dostali aj euroskeptici

S heslami na transparentoch ako Bruselský úradník - náš vzor, Úlohy lisabonskej stratégie splníme na 120 percent, či Harmonizuj dane - posilníš mier vstup Slovenska do Európskej únie oslávili v Bratislave aj euroskeptici z Občianskej konzervatívnej strany a Občianskeho združenia Mladí konzervatívci.

Skupina asi 15 ľudí držala v rukách fotografie predstaviteľov únie, na ktorých nechýbal komisár EÚ pre rozšírenie Günter Verheugen a predseda Európskej komisie Romano Prodi. Za občasného skandovania hesiel sa pokojne presunuli z Hodžovho na Župné námestie, kde takýmto recesistickým spôsobom pozdravili účastníkov slávnostného zasadnutia Národného konventu o EÚ.

Žilina vstup do EÚ neoslavovala

Mesto Žilina ako jediné krajské mesto nepripravilo oficiálny program pri príležitosti vstupu Slovenska do Európskej únie. Podľa primátora Žiliny Jána Slotu bolo jedným z dôvodov nevyčlenenie finančných prostriedkov zo strany štátu.

"I keď ja samozrejme súhlasím a pripájam sa k tomuto vstupu do EÚ, ale zas by sme nemali až tak oslavovať, pretože tých najbližších pár rokov bude sa nám možno podstatne ťažšie žiť ako doteraz. Takže radšej si počkajme ešte zopár rokov, potom oslavujme," skonštatoval Slota.

Veriaci v Nitre privítali vstup do EÚ slávnostnou svätou omšou

Duchovnou slávnosťou na pamätnom mieste kresťanov - Kalvárii nad Nitrou, vyvrcholila dvojdňová národná púť veriacich do starobylého mesta venovaná vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.

Na ochranu Božích zákonov, pravdy, lásky a viery v Ježiša Krista v zjednocujúcej sa Európe vyzval veriacich diecézny biskup nitriansky kardinál Ján Chryzostom Korec na slávnostnej svätej omši.

Otvorený oltár zdobilo motto Kristus - nádej Európy a schránka s relikviami svätého Cyrila. "To sú dôkazy prítomnosti Slovákov v Európe staré viac ako 1100 rokov. Cez kresťanstvo sme v Európe vždy boli, vierou v Boha v Európe nepretržite žijeme, láskou k Ježišovi v Európe vždy budeme. Je to viera v Božieho syna a naše hlboké kresťanské korene, čím môžu Slováci obohatiť ducha Európy a prispieť do bohatstva jej kultúry" - pripomenul veriacim kardinál Korec.

Duchovnú slávnosť, na ktorej sa zúčastnilo asi 3000 veriacich z celého Slovenska, sprevádzalo čítanie z Evanjelia, modlitby veriacich a duchovné spevy v podaní chrámového zboru Glória.

Colníci sa rozlúčili podaním rúk

Podaním rúk na rozlúčku so spomienkou na dlhoročnú spoluprácu o polnoci opustili slovenskí a poľskí colníci hraničný priechod Vyšný Komárnik - Barwinek v okrese Svidník. Význam jedného z najdôležitejších medzinárodných tranzitných priechodov a najvýchodnejšieho na tejto hranici, ktorým vedie medzinárodná trasa E 371, potvrdila aj v posledný deň skutočnosť, že ním prešlo a bolo vybavených v oboch smeroch okolo 350 kamiónov. Ročne tu vybavili viac ako 120 tisíc kamiónov v oboch smeroch.

Prvýkrát bez cestovného pasu navštívili susedné Almásfuzitö na maďarskom brehu Dunaja aj obyvatelia Iže v Komárňanskom okrese. Oslavy vstupu Slovenska do EÚ spojené s tradičným programom Ižanských jazdeckých dní spestrili výletné plavby na maďarský breh Dunaja.

(odu), PRAVDA

obsah | Slovenská republika