SR bude podporovať spojenectvo medzi Európou a Severnou Amerikou

Slovensko bude dôsledne podporovať politiku rozvoja a upevňovania spojenectva medzi štátmi Európy a Severnej Ameriky. Hovorí o tom strednodobá stratégia zahraničnej politiky SR do roku 2015.

Podstatou dokumentu je podľa šéfa slovenskej diplomacie Eduarda Kukana vymedzenie rámcov, v ktorých bude slovenská zahraničná politika pôsobiť po vstupe Slovenska do Európskej únie a NATO.

"Aj potom, ako sme sa stali členmi Európskej únie a NATO, budeme presadzovať národné záujmy SR, ako je napríklad udržanie zvrchovanosti SR, aktívne pôsobenie v rámci obidvoch organizácii tak, aby sme prispievali k tomu, že vzťahy medzi Spojenými štátmi a Európou sa budú budovať na základe partnerstva a nie súťaženia," priblížil Kukan. Slovensko sa bude podľa neho aktívnejšie angažovať v rámci Európskej únie na Balkáne a vo vzťahoch s Ukrajinou. Domnieva sa, že Bratislava môže kvalifikovane prispieť pri prijímaní rozhodnutí voči Rusku a Východnej Európe, keďže má dostatok priamych kontaktov a skúseností z minulosti.

V stratégii podľa Kukana nejde o zásadné zmeny orientácie zahraničnej politiky Slovenska. "Skôr sú to akcenty, ktorými budeme prispievať do Európskej únie," konštatoval.

SR vníma podľa dokumentu USA ako strategického partnera, s ktorým sú spojenecké vzťahy jedným zo základov bezpečnosti v globálnom meradle. NATO považuje Bratislava za hlavný nástroj pre udržanie bezpečnosti a mieru vo svete. SR bude pritom vystupovať proti oslabovaniu akcieschopnosti aliancie a v ďalšom rozširovaní tejto organizácie vidí nástroj na šírenie priestoru stability a demokracie. "Slovensko bude aj naďalej spoľahlivým spojencom v boji proti terorizmu a šíreniu zbraní hromadného ničenia," uvádza sa v materiáli.

Cieľom je tiež podpora budovania kapacít európskej obrannej a bezpečnostnej politiky Európskej únie tak, aby boli komplementárne ku kapacitám NATO. Slovenská diplomacia chce ďalej podporovať dobré susedské vzťahy v rámci stredoeurópskeho regiónu.

SME

obsah | Slovenská republika