V sobotu sa zmení slovensko-poľská hranica

Slovensko - poľská hranica sa v sobotu zmení. Ako agentúru SITA informovala Alena Koišová z komunikačného odboru ministerstva vnútra (MV) SR, Slovensko si s Poľskom vymení územie s rozlohou 2 969 metrov štvorcových. Zmeny na slovenskom území sa týkajú obcí Vyšný Komárnik, Červený Kláštor, Spišská Stará Ves a Skalité.

Dôvodom zmien v lokalitách Červený Kláštor a Spišská Stará Ves je koryto rieky Dunajec. Hraničná čiara totiž neviedla osou rieky, ale cez ostrovy v nej. V Skalitom a vo Vyšnom Komárniku hraničná čiara prechádzala cestami, ktoré vznikli pred rokom 1993. Nová hraničná čiara bude viesť stredmi ciest. Poľskí aj slovenskí občania ich teda budú môcť využívať bez toho, aby prekročili štátnu hranicu.

Dohodu o terajšej zmene hraníc podpísali ministri vnútra Slovenska a Poľska v júli 2002. Táto zmena mení charakteristiku štátneho územia, čo si na Slovensku vyžiadalo novelu ústavy. Ústavný zákon o súhlase so zmenami slovensko-poľskej hranice parlament schválil v apríli 2003. Slovensko a Poľsko zmluvu ratifikovali 23. júna tohto roku. Právne vzťahy o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach medzi Poľskom a Slovenskom sú zmluvne upravené od roku 1967. Súčasťou tejto spolupráce je aj pôsobenie Stálej slovensko-poľskej hraničnej komisie.

Štátne hranice Slovenskej republiky spravuje MV SR. Ich správa spočíva v plnení záväzkov, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv o spoločných štátnych hraniciach uzavretých so susednými štátmi. Touto činnosťou sú poverené vládami štátov vymenované hraničné komisie. Ide najmä o vytyčovanie, vyznačovanie a udržiavanie vyznačenia hraníc a spracúvanie hraničných dokumentárnych diel ako sú hraničné mapy, popis priebehu hranice, zoznam súradníc. V blízkej budúcnosti začne slovensko-rakúska hraničná komisia pracovať na novom hraničnom dokumentárnom diele, ktoré je v súčasnosti už neprehľadné a zastarané, pochádza z roku 1921.

Štátne hranice Slovenska merajú 1 652,8 kilometra a vyznačuje ich 19 544 hraničných znakov. Najdlhšiu hranicu máme s Maďarskom (654,9 km), najkratšiu s Ukrajinou (97,9 km). Najviac hraničných znakov - 7 155 - je osadených v členitom teréne slovensko-poľskej hranice. V dôsledku zmien sa jej dĺžka skráti o 21 metrov (541,1 km).

SME

obsah | Slovenská republika