Parlament schválil štátny rozpočet na budúci rok

Národná rada SR schválila štátny rozpočet na rok 2003. Schodok budúcoročného štátneho rozpočtu je 56,037 mld. Sk, čo je 4,85 % predpokladaného hrubého domáceho produktu. Rozpočet ráta s celkovými príjmami 235,4 mld. Sk a výdavkami 291,437 mld. Sk.

Náklady na reštrukturalizáciu bánk v objeme 10,7 mld. Sk sú súčasťou rozpočtových výdavkov, ako aj schodku štátneho rozpočtu. Po rokovaniach parlamentu sa príjmy rozpočtu zvýšili oproti vládnemu návrhu o 400 mil. Sk, výdavky sa znížili o 362,7 mil. Sk a schodok ŠR sa znížil o 762,7 mil. Sk.

. Štátny rozpočet podporilo 78 zo 145 prítomných poslancov, 67 poslancov hlasovalo proti.

Na príjmovej stránke rozpočtu dominujú daňové príjmy, ktoré by mali medziročne vzrásť o asi 20 % na 215,6 mld. Sk. Výber dane z pridanej hodnoty sa rozpočtuje vo výške 99,4 mld. Sk, čo je v porovnaní s tohtoročným rozpočtom viac o 17,4 mld. Sk, a zo spotrebných daní chce štát získať 36,2 mld. Sk. Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku by sa na príjmoch budúcoročného rozpočtu mali podieľať sumou 73,4 mld. Sk. Nedaňové príjmy by mali tvoriť 12 mld. Sk z celkových príjmov. Na medziročnom raste výdavkov rozpočtu o takmer 18,7 mld. Sk sa podieľajú najmä výdavky na mzdy a sociálne účely. Súhrnný finančný vzťah k obciam a vyšším územným celkom sa rozpočtuje v objeme 15,4 mld. Sk.

Na obsluhu štátneho dlhu, ktorý sa bude v budúcom roku splácať vo výške 145,7 mld. Sk sa použije 34,9 mld. Sk. Výdavky na domáci dlh pritom budú 24,5 mld. Sk a na zahraničný 10,3 mld. Sk. Predpokladaný limit na prevzatie štátnych záruk je 7,1 mld. Sk. Makroekonomický rámec budúcoročného ŠR predpokladá reálny rast HDP vo výške 3,7 %, priemerná ročná inflácia by mala dosiahnuť 8,8 % a miera evidovanej nezamestnanosti 18%.

Schválený rozpočet je podľa Dzurindu jeden z najlepších

Schválený štátny rozpočet (ŠR) na rok 2003 je jeden z najkvalitnejších štátnych rozpočtov aj preto, že sa nám podarilo skresať schodok rozpočtu ako aj verejného okruhu. Uviedol to po hlasovaní parlamentu predseda vlády Mikuláš Dzurinda. Zdôraznil, že je nepochybne dobré, že sa s výškou rozpočtového deficitu dostávame do sfér, ktoré začínajú byť prijateľné aj pre začlenenie sa Slovenska do Európskej únie. Ocenil rýchlosť prijatia zákona a dodal, že sa mu vo štvrtok pôjde s ľahším srdcom do Kodane.

So schváleným rozpočtom vyjadril spokojnosť aj minister financií a podpredseda vlády Ivan Mikloš. "Som rád, že boli schválené len také pozmeňovacie návrhy, ktoré znižujú rozpočtový deficit oproti vládnemu návrhu o 762,7 mil. Sk," uviedol. Poslanci podporili aj opozičný návrh na presun 9 mil. Sk v rámci kapitoly ministerstva zahraničných vecí na propagáciu SR v zahraničí.

Aj guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Marián Jusko vyjadril po hlasovaní parlamentu spokojnosť s prijatým rozpočtom. "Zníženie deficitu, ktoré by malo byť pre rok 2003 dostatočné, je vítaným krokom, ktorý pomáha aj menovej politike," dodal. Aby sa v budúcom roku udržal plánovaný makroekonomický vývoj, bude podľa Juska vláda schopná prijať potrebné opatrenia aj počas roka.

MARKIZA.SK

obsah | Slovenská republika