Varovné trendy starnutia Slovenska

Do roku 2025 počet obyvateľov na Slovensku poklesne v najlepšom prípade o 44-tisíc, no môže aj o 283-tisíc. Vyplýva to z prognóz, ktoré vypracoval Štatistický úrad SR (ŠÚ) spolu s Výskumným demografickým centrom pri INFOSTATe. Prinášajú aj ďalšiu dôležitú správu - podiel obyvateľov vo veku 65 rokov a starších sa podstatne zvýši.

"Obidvom týmto správam treba prispôsobiť rôzne kroky do budúcnosti," zdôraznil včera pri prezentácii analýzy vývoja predseda ŠÚ SR Peter Mach.

Prognózy hovoria o významnom náraste migrantov na Slovensku, čo by istým spôsobom mohlo prispieť k riešeniu nepriaznivého stavu. "Migrácia však nemôže byť jediný liek na riešenie problémov predpokladaného vývoja," zdôrazňuje vedúci Výskumného demografického centra Boris Vaňo.

V súvislosti s reprodukčným správaním obyvateľstva B. Vaňo uviedol, že rómske etnikum má v tomto smere odlišné správanie. Výskumné centrum, ktoré vedie, preto spracúva osobitnú prognózu dotýkajúcu sa len tohto etnika.

(ak), NÁRODNÁ OBRODA

obsah | Slovenská republika