Pôsobia na Slovensku teroristi?

Reálnu hrozbu v najbližších rokoch môžu pre Slovensko predstavovať teroristické akcie jednotlivcov alebo skupín organizovaných islamskými a extrémistickými silami, ktorých cieľom bude znemožniť vstup Slovenska do NATO a Európskej únie (EÚ).

Hovorí o tom aktualizovaný Komplexný program boja so zločinnosťou, ktorý na návrh ministra vnútra Vladimíra Palka v blízkom čase prerokuje vláda. Z geografického hľadiska existuje podľa materiálu predpoklad, že územie Slovenska sa využíva ako zázemie teroristických skupín na ich útoky v zahraničí a ako tzv. oddychová zóna, teda priestor na rýchlu zmenu taktiky, smeru, foriem a nasadených prostriedkov na útoky proti cieľom v západnej Európe.

Odhaduje sa, že k 31. decembru 2001 pôsobilo v extrémisticky orientovaných skupinách na území SR približne 3 406 osôb.

Slovenská extrémistická scéna je rizikovým prostredím pre vznik aktivít politicky zameraného vnútorného terorizmu.

NÁRODNÁ OBRODA

obsah | Slovenská republika