Ministerstvo názor SND neberie

Na zabezpečenie prevádzky novostavby SND zriadi ministerstvo kultúry novú organizáciu - správcovskú spoločnosť, potvrdila to Martina Pavlíkova, hovorkyňa ministerstva kultúry. Má sa tak stať k 1. januáru, hoci Slovenské národné divadlo je zásadne proti takémuto riešeniu.

"S ustanovením samostatnej príspevkovej organizácie na správu novostavby, ktorá nebude podliehať generálnemu riaditeľovi SND, sme nikdy nesúhlasili," reagoval pre SME Martin Huba, poverený riaditeľ Činohry SND. Odmietnutie takéhoto riešenia podpísal ešte v júni 2005 nielen dnes už odvolaný generálny riaditeľ SND Dušan Jamrich, ale aj všetci riaditelia Opery, Baletu, Činohry i ostatných zložiek SND.

"Na základe odborných analýz sme dospeli k jednoznačnému záveru, že zriadenie správcovskej spoločnosti v navrhovanej podobe je ekonomicky nevýhodné, organizačne neefektívne a pre súbory SND umelecky priam likvidačné," zdôraznil Huba.

SND však doteraz od ministerstva nedostalo odpoveď ani na jeden zo svojich listov. Minister kultúry František Tóth sa pri svojom kroku odvoláva na uznesenie vlády z júla 2005. To však ministrovi kultúry priamo ukladá len zabezpečiť predaj majetku SND. Zriadenie správcovskej spoločnosti vyčlenením zo Správy kultúrnych zariadení sa spomína len v podkladovom materiáli.

Ministerstvo tvrdí, že hľadá najprijateľnejšiu podobu správy. "Už sú vypracované analýzy z deviatich európskych divadiel," vyjadrila sa Pavlíková.

Ministerstvo už dávnejšie avizovalo vznik komisie, ktorá by mala riešiť kompetencie správcovskej spoločnosti. Huba však tvrdí, že do žiadnej podobne fungujúcej komisie neboli zástupcovia Činohry SND prizvaní. Komisia sa má prvýkrát stretnúť dnes.

Hneď v prvom štvrťroku budúceho roka má byť vypísaný konkurz na riaditeľa správcovskej spoločnosti. Meno dočasne povereného vraj ešte nie je známe, ale podľa Pavlíkovej by to mal byť niekto zvnútra Správy kultúrnych zariadení, ktorá je dnes investorom novostavby.

Ku koncu budúceho roka by správcovská spoločnosť mala mať asi 40 zamestnancov. V krátkom čase bude pokračovať aj odpredaj pozemkov okolo novostavby. Začiatkom januára má byť zverejnený inzerát na predaj jedného z nich, s prípravami predaja druhého pozemku za budovou novostavby SND sa podľa ministerstva finišuje.

V januári sa opäť ponúkne na predaj DPOH. Minister kultúry by sa však mal kvôli tomuto divadlu stretnúť ešte s novým županom Vladimírom Bajanom.

Na začiatku januára by mala firma Humar, ktorá kúpila budovu riaditeľstva SND, doplatiť zvyšné peniaze zo sumy 212 miliónov.

ZUZANA ULIČIANSKA

obsah | Slovenská republika