SR si pripomína jednu z navýznamnejších udalostí v svojich dejinách

Slovenské národné povstanie (SNP), ktorého 61. výročie si dnes pripomíname, bolo podľa prezidenta Ivana Gašparoviča jednou z najvýznamnejších udalostí novodobých slovenských dejín.

"Ozbrojeným vystúpením slovenskej armády a partizánskych jednotiek sa Slovensko pripojilo k medzinárodnej protifašistickej koalícii. Týmto činom demonštrovalo, že slovenský národ a národnosti žijúce na našom území odmietajú fašistický totalitný režim, fašistický diktát, aj zvrátenú nacistickú ideológiu," uvádza sa vo vyhlásení prezidenta.

Gašparovič pripomenul, že slovenské ozbrojené sily sa postavili proti nemeckým vojskám, ktoré vstúpili na územie Slovenska ako okupačná moc. Slovenská národná rada ako zvrchovaný orgán zákonodarnej a výkonnej moci deklarovala zasa vôľu budovať slobodný, demokratický a sociálne spravodlivý štát, v ktorom by slovenská štátnosť našla svoje plné uplatnenie.

Hlava štátu sa domnieva, že slovenský odboj, ktorý vyvrcholil v SNP, predstavoval východisko na začlenenie Slovenska do povojnovej Európy. "Dnes sa s hlbokou úctou klaniame odvahe a statočnosti všetkých účastníkov Povstania, občanov Slovenska a iných európskych národov, ktorí so zbraňou v ruke a materiálnou pomocou prispeli do národného boja za oslobodenie," píše sa vo vyhlásení Gašparoviča.

Občania SR si podľa neho pamätajú obete, ktoré sa museli priniesť, aby priblížili víťazstvo nad fašizmom. "Vážime si každý položený život a každú kvapku krvi preliatu v boji, pretože boli obetované pre nádej na život v mierovej a slobodnej Európe," uzatvára prezident.

MARKIZA

obsah | Slovenská republika