Mladých ľudí Povstanie nezaujíma

Slovenské národné povstanie, hoci je dôležitým medzníkom v slovenských moderných dejinách, väčšinu ľudí nezaujíma. Najviac ho ignorujú mladí. Ako-tak sa oň zaujíma len generácia šesťdesiatnikov. Vyplýva to z prieskumu Ústavu pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade.

,,Historická pamäť je slabá a nepestuje sa," zdôraznil sociológ Ľubomír Falťan. Podľa neho vládne historický chaos. ,,Ľudia nie sú istí, čo je teraz pozitívne a čo, naopak, záporné," dodal. Falťan ďalej tvrdí, že otázka poznania SNP je aj otázkou poznania vlastnej miestnej, regionálnej histórie. ,,Aj to je však veľmi slabé," konštatoval.

,,Pre súčasnú mládež sú slovenské dejiny málo hrdinské, silné či patetické. Nemáme nijakého kráľa, vojvodcu, ktorý by niekoho porazil," spresnil dejepisár z Prvého súkromného gymnázia v Bratislave Vladimír Kurek. ,,Aj tie deti, ktoré majú rady dejepis, sa oveľa častejšie orientujú na 2. svetovú vojnu v západnej Európe a na Ameriku či antické dejiny. K slovenským ich to neťahá, akoby sa im to zdalo málo," vysvetlil.

Podľa Kureka nezáujem žiakov je výsledkom aj toho, že udalosti 2. svetovej vojny sa učia na záver posledného ročníka štúdia. ,,Mal by sa zmeniť systém vyučovania dejín. Nie je dobré, že sa učí vo dvoch cykloch. To, čo sa učí na základnej škole, sa zas opakuje na strednej," myslí si Kurek. Ani poradie výučby nie je podľa neho šťastné. ,,Začínať pravekom a končiť 20. storočím nie je dobré. Tiež by sa najprv malo venovať slovenským až potom svetovým dejinám."

Riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrica Ján Stanislav je presvedčený, že pod nezáujem občanov o Povstanie sa podpisuje viacero činiteľov. ,,Je to dôsledok toho, v akej dobe sme v minulosti žili. Veľa sa zatajovalo, krivilo či nafúklo," povedal. SNP by podľa neho nemalo byť len raz za čas vypichnuté.

Stanislav však povedal, že návštevnosť múzea každoročne stúpa. ,,Vlani ho navštívilo spolu 247 000 ľudí, z toho 47 000 osobitnú výstavu o tragédii slovenských Židov. Cudzinci tvoria jednu štvrtinu návštevníkov," zhodnotil situáciu. Pritom upozornil, že múzeum nemá peniaze na to, aby v expozícii boli aj inojazyčné popisky. ,,Peniaze nám chýbajú aj na cudzojazyčné vydávanie odborných zborníkov," konštatoval. Publikáciu o slovenských Židoch v angličtine financovali Poliaci. K 60. výročiu oslobodenia Paríža by mala zasa vo Francúzsku vyjsť kniha o Francúzoch, ktorí bojovali v Povstaní.

Múzeum zachraňujú aspoň lektori, ktorí sú schopní podať výklad aj v cudzích jazykoch a audiovizuálny program v šiestich svetových rečiach či prenosné prehrávače. ,,K 60. výročiu by sme radi prerobili expozíciu múzea výtvarne aj graficky. Potrebujeme ju urobiť ešte príťažlivejšou pre návštevníkov. 60. výročie Povstania, to je naša posledná šanca," myslí si Stanislav. Povstanie sa zaradilo do toku historických udalostí, má a bude mať stále svoju váhu.

Čo ukázal prieskum

· jedno percento 18- až 24-ročných sa veľmi zaujíma o SNP

· tri percentá 25- až 29-ročných sa veľmi zaujímajú o SNP

· kladne odpovedali najmä obyvatelia Banskobystrického kraja (15 %) a tí, čo žijú v sídlach od 50 000 do 100 000 obyvateľov (13 %)

· 51 percent 18- až 24-ročných sa o SNP vôbec nezaujíma

· 47 percent 25- až 29-ročných sa o SNP vôbec nezaujíma

GABRIELA KALISKÁ, PRAVDA

obsah | Slovenská republika