Soblahov chce byť najkrajšou obcou v Európe

V súťaži európskych regiónov o najkrajšiu obec má prvýkrát zastúpenie aj SR. Reprezentuje ju Soblahov v Trenčianskom okrese, ktorý sa na Slovensku stal dedinou roka.

Soblahov si boli pozrieť komisári európskej hodnotiacej komisie. Tí sa zaujímali najmä o životné prostredie. Neďaleko je storočný vodný zdroj Huk, ktorý je najstarším zdrojom pre trenčiansky vodovod. "Na našom území máme tri vodné zdroje, Huk, Jazero a Babie jarky. Keď sa komisári dozvedeli zloženie tejto vody, skonštatovali, že naša voda má európske parametre ešte pred chlórovaním. V podstate by mohla tiecť do vodovodu bez úpravy, ale naše prísne normy to nepovoľujú. Myslím, že ich veľmi prekvapilo, ako sa vieme postarať o ekológiu a ochranu vodných zdrojov," vraví Miroslav Ďuráči, starosta obce Soblahov.

Pred desiatimi rokmi sa Soblahov zapojil do programu Obnova dediny a zameral sa na vytváranie podmienok na zdravé bývanie v ekologicky čistom a kultúrnom prostredí. Dali si záležať na tradičnej dedinskej architektúre, vynovili zastávky autobusov, prístrešky a studne z dreva vyzdobili muškátmi, upravili kvetinové záhony. Vybudovali tu cyklotrasu, ktorá spája šesť obcí a krajské mesto. V súčasnosti pripravujú náučný chodník po prírodných a kultúrnych pamiatkach a jeho trasa povedie cez dve štátne prírodné rezervácie.

Na tohtoročnej európskej súťaži sa zúčastňuje 33 dedín. Záverečné resumé vyhlásia komisári v novembri.

(mk), PRAVDA

obsah | Slovenská republika