Španielsko podporilo študentov slovensko-španielskych sekcií gymnázií v SR

Španielsko pridelilo 31 štipendií žiakom a študentom bilingválnych slovensko-španielskych sekcií gymnázií v SR. Štipendium v hodnote 600 euro je určené na tento školský rok a vyplatia ho jednorázovo vybraným študentom. Na španielske veľvyslanectvo v Bratislave prišlo 146 žiadostí o uvedené štipendium z piatich bilingválnych slovensko-španielskych sekcií gymnázií, ktoré pôsobia v Nitre, Bratislave, Košiciach, Žiline a Trstenej.

Komisia zložená zo zástupcov Veľvyslanectva Španielskeho kráľovstva a bilingválnych sekcií gymnázií pri výbere prihliadala na známky študentov za posledný školský rok, ďalším kritériom bola známka zo španielskeho jazyka a literatúry za uplynulý školský rok i predchádzajúce roky, ďalej priemer známok za minulé roky, počet ročníkov absolvovaných v bilingválnej sekcii a mimoškolské aktivity týkajúce sa španielčiny. Na základe uvedených kritérií vybrali 8 žiakov z Nitry, 7 z Košíc, 6 z Bratislavy a po 5 z Trstenej a Žiliny. Španielska strana udelila tieto štipendiá po prvý raz.

V bilingválnych slovensko-španielskych sekciách gymnázií na Slovensku sa v súčasnosti vzdeláva vyše 900 študentov a asi 500 ďalších študuje španielčinu ako cudzí jazyk. K doterajším piatim pribudla od začiatku tohto školského roku už šiesta slovensko-španielska sekcia v Banskej Bystrici na Gymnáziu na Mládežníckej ulici. Pri zriaďovaní a fungovaní týchto sekcií pomáha španielska strana. Na základe dohody medzi Ministerstvami školstva SR a Španielska bude v tomto roku v bilingválnych sekciách na Slovensku pôsobiť 21 španielskych lektorov okrem učiteľov španielskeho jazyka z krajín Latinskej Ameriky a zo Slovenska.

(tr), PRAVDA

obsah | Slovenská republika