Slovenská armáda neponúkne NATO svojich špecialistov

Pre nedostatok peňazí sa rozhodlo vedenie armády, že vylúči špeciálne jednotky z vojenských síl, ktoré ponúkne NATO na spoločné akcie. Na nasadenie v zahraničí sa budú naďalej pripravovať chemici, ženisti a vojenskí policajti, príslušníci špeciálnych jednotiek však už nie.

"Upustili sme od toho, lebo by sme to neboli schopní zaplatiť," vysvetlil minister obrany Juraj Liška. Dodal, že na finančnú nákladnosť nasadenia špeciálnych síl upozornila Slovensko aj aliancia. Špeciálne jednotky by mali podľa predpokladov vedenia armády zostať zachované doma na ochranu územia pred terorizmom, prípadne inými hrozbami.

"Je zvláštne, že sú peniaze na zabezpečenie niektorých nevýznamných mierových misií a nie na bojové jednotky," povedal veliteľ martinského práporu okamžitej reakcie Martin Stoklasa. Problém nie je podľa neho v pripravenosti ľudí. "Nemáme však na to technologicky, napríklad oblečenie či výzbroj," dodal. Špecialistom zatiaľ nikto oficiálne neoznámil, že nebudú zaradení do operácií NATO. Naďalej výcvik prebieha tak, ako keby Slovensko svoje ciele pre NATO neprehodnotilo. Čo bude ďalej, nevedia oni ani vedenie armády.

"To bude jasné na jeseň. Teraz je to ešte predčasné, treba počkať na vstup do NATO a následnú aktualizáciu našich cieľov," uviedol náčelník generálneho štábu Milan Cerovský. "Bez ohľadu na to, či špeciálne sily NATO ponúkneme, alebo nie, treba naďalej modernizovať ich výstroj a starať sa o ich profesionalitu, pretože budú veľmi potrebné," myslí si bývalý minister obrany Jozef Stank.

(pt), PRAVDA

obsah | Slovenská republika