Šesť silných športov si založilo vlastnú úniu

Šéfovia šiestich najsilnejších športových zväzov včera oficiálne oznámili vznik nového subjektu - Slovenskej únie športu (SÚŠ). Občianske združenie vzniklo už koncom novembra, keď sa predstavitelia futbalu, hokeja, basketbalu, tenisu, hádzanej a volejbalu dohodli na stanovách novej organizácie.

,,Iniciatíva prišla od prezidentov zväzov s najširšou členskou základňou a najvýznamnejším postavením v spoločnosti. Dôvodom bola patová situácia športu na Slovensku. Perspektívne by únia chcela v budúcnosti zastrešovať na Slovensku všetky dôležité športy, ktoré majú spoločné problémy,'' povedal predseda Rady SÚŠ Ján Filc a s úsmevom dodal: ,,Do funkcie ma navrhla rada. Vyzliekol som hokejový dres a budem nezávislým predsedom.''

Vznik SÚŠ sa dá chápať ako reakcia najvýznamnejších zväzov, ktoré združujú 80 až 85 % registrovaných športovcov na Slovensku na neschopnosť Slovenského združenia telesnej kultúry (SZTK) dohodnúť sa pre príliš veľkú roztrieštenosť záujmov, keďže každý subjekt SZTK má rovnocenný hlas. Preto sa zakladatelia SÚŠ dohodli na princípe dôležitosti, čomu zodpovedá aj počet hlasov. Najväčší vplyv bude mať Slovenský futbalový zväz (SFZ), ktorý disponuje najvyšším možným počtom 10 hlasov. Osem má Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH), po päť Slovenský tenisový zväz (STZ) a Slovenská basketbalová asociácia (SBA), po štyri Slovenská federácia volejbalu (SFV) a Slovenský zväz hádzanej (SZH).

Rovnaký princíp sa bude uplatňovať aj pri financovaní organizácie, ktorá bude ,,žiť z vlastných zdrojov". Ján Filc odhaduje rozpočet na prvý rok približne na 1,6 milióna korún.

Futbal - 10 hlasov, hokej - 8 hlasov, tenis a basketbal - po 5 hlasov, volejbal a hádzaná - po 4 hlasy

ROZHODUJÚCE KRITÉRIÁ NA VSTUP DO SÚŠ

Členská základňa, popularita, medzinárodné výsledky, postavenie v medzinárodnej federácii, odporučenie minimálne troch členov SÚŠ

RADA SÚŠ

Predseda: Ján Filc, členovia: František Laurinec (SFZ), Juraj Široký (SZĽH), Tibor Macko (STZ), Pavol Barňák (SBA), Miroslav Kováčik (SFV), Pavol Derfényi (SZH)

PETER MATUŠKA

obsah | Slovenská republika