Slovenská republika a zahraničný Slováci 2003

Dňa 4. júla 2003 sa v Bratislave uskutoční Stála konferencia Slovenská republika a zahraniční Slováci 2003. Ide už o tretí ročník tohto podujatia, ktoré usporadúva Úrad vlády Slovenskej republiky spolu s Generálnym sekretariátom pre zahraničných Slovákov. Konferencia prebehne v Kongresovom centre City Hotela Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava Ružinov.

Pracovný program

08.00 - 09.00 hod. Prezentácia delegátov a hostí

09.00 - 10.00 hod. O t v o r e n i e k o n f e r e c i e

Slávnostný príhovor predsedu vlády Slovenskej republiky
Príhovory predstaviteľov štátu, ústredných orgánov štátnej správy, cirkví, inštitúcií a organizácií

10.00 - 10.15 hod. P r e s t á v k a

10.15 - 10.30 hod. Voľba pracovného predsedníctva

10.30 - 12.00 hod. Rokovanie delegátov a hostí krajanských spolkov a organizácií
I. blok - Súčasnosť a budúcnosť slovenskej kultúry a školstva v zahraničí

12.00 - 13.00 hod. O b e d

13.00 - 14.00 hod. Rokovanie delegátov a hostí krajanských spolkov a organizácií
II. blok - Úlohy a význam krajanských médií a informačných centier

14.00 - 14.15 hod. P r e s t á v k a

14.15 - 16.30 hod. Rokovanie delegátov a hostí krajanských spolkov a organizácií
III. blok - Vzájomné vzťahy a spolupráca Slovenskej republiky a Slovákov v zahraničí

16.30 - 17.00 hod. Závery - vyhlásenie Stálej konferencie

17.00 - 17.30 hod. T l a č o v á k o n f e r e n c i a

17.30 - 18.00 hod. V e č e r a

19.30 - 21.30 hod. G a l a p r o g r a m Dní zahraničných Slovákov v Slovenskej republike 2003 v divadle Aréna

GSZS

obsah | Slovenská republika