Slovensko bude mať reklamu na CNN aj BBC

Slovensko sa rozhodlo prilákať viac zahraničných turistov. Potenciálnych obdivovateľov krás Slovenska má osloviť televízna kampaň vo svetových médiách v hodnote 25 miliónov korún, ktorá bude z časti financovaná Európskou úniou.

"Slovensko bude dávať okolo 25 miliónov korún na televízne reklamy v zahraničných televíznych spoločnostiach ako sú CNN, BBC a RTL," informovala Ivana Magátová zo Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.,P> Slovensko bude platiť aj zahraničných novinárov, ktorí budú písať o Slovensku ako o turistickom cieli. Reklama by mala mať formu krátkych asi polminútových spotov. Slovensko v nich bude predstavené nielen všeobecne, ale reklamy sa zamerajú aj na kúpeľné mestá, letnú a zimnú turistiku a na kultúrne dedičstvá v historických mestách. Reklamy sa budú líšiť podľa toho, v ktorej krajine budú vysielané.

"Napríklad v Nemecku sú najžiadanejšie kultúrne centrá a kúpele, tak tam pôjdeme s týmto produktom. V Čechách je žiadaná turistika: Tatry, Kysuce, Gemer, Orava, tak tam budeme propagovať tieto regióny," povedala Magátová. Slovenská agentúra pre cestovný ruch doteraz propagovala Slovensko hlavne na zahraničných veľtrhoch, výstavách a tlačových konferenciách. Tieto formy sú však podľa Magátovej nedostatočné.

"Cez médiá môžeme osloviť najviac ľudí," dodáva.

Podobným spôsobom sa propaguje aj mnoho iných krajín, napríklad Egypt, Čína, Grécko, Taliansko alebo Turecko. V minulom roku navštívilo Slovensko 24,98 milióna zahraničných turistov, čo je o 5,5 percenta menej ako v roku 2002. Devízové príjmy z cestovného ruchu klesli o 3,3 percent na 31,74 miliardy korún.

(pk), PRAVDA

obsah | Slovenská republika