Bratislava si podala ruku s Budapešťou

Maďarský krajanský zákon sa na Slovensku uplatňovať nebude; výhody, ktoré predpokladá, sa môžu dostať k adresátom len na základe dvojstrannej dohody a v súlade so slovenským právnym poriadkom.

"Úvahy o nejakom slovenskom protizákone by tak mali byť bezpredmetné," uviedol pre Pravdu člen slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre menšiny.

Bratislava a Budapešť sa teda dohodli na východiskách riešenia vzájomného sporu. "Rokovania o poskytovaní podpory národnostným menšinám v oblasti vzdelávania, školstva a kultúry sme dostali na dvojstrannú základňu," ocenil minister zahraničných vecí Eduard Kukan výsled- ky sobotňajšej bratislav- skej schôdzky s maďarským partnerom Lászlóom Kovácsom.

"Trvalo nám to preto tak dlho, lebo sme sa chceli dohodnúť," dodal po takmer sedemhodinovom rokovacom maratóne v Bratislave. Jeho výsledkom je stručné spoločné vyhlásenie, v ktorom sa krajanský zákon ani slovom nespomína. Ministri v ňom len zakotvili princípy budúcej dohody, ktorú do konca augusta začnú pripravovať spolupredsedovia zmiešanej komisie pre menšiny.

Podľa dohodnutých zásad vzdelávanie Maďarov žijúcich na Slovensku bude Budapešť podporovať v súlade so slovenským právnym poriadkom. Podporu sprostredkuje organizácia, ktorá má právnu subjektivitu a je registrovaná na Slovensku. +V porovnaní s vlaňajším návrhom Bélu Bugára spoločné vyhlásenie ministrov "oveľa presnejšie definuje organizácie, ktoré by mali zohrať úlohu pri poskytovaní podpory," tvrdí Kukan. Predseda SMK presadzoval, aby podporu vo výške 20-tisíc forintov na žiaka mohli prevziať združenia rodičov alebo pedagógov pôsobiace pri školách. Bratislava sa však netajila obavami, že by tak dotácie ľahko mohli skončiť v peňaženkách rodičov, ako súčasť motivácie, aby svoje deti zapísali do maďarských škôl. Za vhodnejšie riešenie považovala dotovanie škôl.

Minister Kukan v sobotu odmietol ako predčasné úvahy o tom, či sa maďarská podpora cez sprostredkovateľov dostane až k rodinám, ako to v Rumunsku umožní piatková dohoda Kovácsa s jeho partnerom v Bukurešti. "Konkrétnu a presnú odpoveď na túto otázku prinesie rokovanie zmiešanej komisie," konštatoval. Spolupredseda zmiešanej komisie Miroslav Mojžita pripustil, že rokovania nebudú jednoduché. "Je ťažké odhadnúť, kedy dospejeme k dohode," povedal pre Pravdu.

Minister Kovács ocenil, že Bratislava nemá námietky proti zľavám, ktoré Maďarsko poskytne na vlastnom území študentom a pedagógom zo Slovenska, ktorí sa učia či vyučujú maďarský jazyk alebo sa v ňom vzdelávajú. "Tieto zľavy nezávisia od etnickej príslušnosti študentov a pedagógov a nie sú teda diskriminačné," zdôraznil. "Maďarskej vláde sa otvára cesta k splneniu si záväzkov voči krajanom," privítal Kovács výsledky bratislavskej schôdzky. Pre adresátov podpory pritom podľa neho nie je dôležité, či ju dostanú na základe krajanského zákona, alebo iného dokumentu. "Podstatné je, že Maďarsko môže poskytnúť takúto podporu v súlade so slovenským právnym poriadkom," dodal.

"Slovensko nikdy nespochybňovalo záujem maďarskej vlády poskytovať pomoc príslušníkom maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku," vysvetlil Kukan "Odmietali sme len formu, ktorou táto pomoc mala byť poskytovaná - na základe zákona, ktorý je vnútornou normou maďarského štátu," dodal. Na čom sa dohodli

· Budapešť bude poskytovať podporu krajanom na Slovensku v súlade s medzištátnou zmluvou a budúcou dvojstrannou dohodou.

· Vzdelávanie v maďarčine bude podporovať prostredníctvom slovenskej organizácie s právnou subjektivitou.

Sergej Kozlík (HZDS):
"To, že platné zákony a uzavreté bilaterálne zmluvy treba dodržiavať, je samozrejmé, na to sa nemuseli stretávať ministri zahraničných vecí."

Dušan Čaplovič (SMER):
Na schôdzke hovoril jeden o voze a druhý o koze.

Monika Beňová (SMER):
Dohodnutý postup je v súlade s tým, ako si Smer predstavuje ďalšiu spoluprácu.

Irena Belohorská (HZDS):
Umožnenie podpory vzdelávania prostredníctvom organizácií je to isté ako umožniť podporu jednotlivcov, čo slovenská strana odmietala ako diskrimináciu.

Miklós Duray (SMK):
Je to príspevok k uplatňovaniu slovensko-maďarskej základnej zmluvy. Výsledky rokovania medzi ministrami nie je možné hodnotiť z hľadiska krajanského zákona.

SNS:
Výsledok rokovania ministrov je zrada slovenského národa a "potupný súhlas s vrazením noža iredenty do zvrchovanosti Slovenskej republiky".

IVAN DRÁBEK

obsah | Slovenská republika