Slovensko bude piaty najchudobnejší štát v EU

Slovensko bude po vstupe do EÚ piatym najchudobnejším štátom v rámci celej dvadsaťpäťčlennej únie. Hovorí sa to v správe o ekonomickej súdržnosti, ktorú dnes schváli Európska komisia.

Dvadsaťpäť členských krajín rozšírenej EÚ rozdeľuje správa komisie do troch skupín. V najchudobnejších štátoch, medzi ktorými je sedem kandidátov zo strednej a východnej Európy a tiež Malta, dosahuje priemerný hrubý domáci produkt na obyvateľa len štyridsaťdva percent úrovne EÚ. Najchudobnejšie z tejto skupiny je Lotyšsko, najbohatšie Česko.

Ďalšie dva nové členské štáty - Cyprus a Slovinsko - sa dotiahli na druhú skupinu. Vyrovnávajú sa najmenej rozvinutým krajinám terajšej únie - Portugalskom, Gréckom a Španielskom. Tretiu skupinu tvorí zostávajúcich dvanásť členských krajín, v ktorých hrubý domáci produkt prevyšuje priemer rozšírenej únie najmenej o jedenásť percent.

Priepasť medzi ľuďmi v najbohatších a najchudobnejších regiónoch sa podľa správy zdvojnásobí. Takmer štvrtina obyvateľov rozšírenej únie - najmä z východnej časti Európy - bude žiť v 67 zaostávajúcich regiónoch. Tam treba sústrediť nové finančné zdroje.

Rozšírenie o nové chudobné regióny neteší regióny, ktoré sú najzaostalejšie v rámci dnešnej únie. Zo 48 regiónov, ktoré majú teraz nárok na podporu, osemnásť regiónov o financie príde.

. Prijatie desiatich nováčikov zvýši aj mieru nezamestnanosti. Bude treba vytvoriť tri milióny pracovných miest, aby sa priemerná zamestnanosť v nových členských štátoch EÚ vyrovnala úrovni ostatných členov únie. Nové krajiny prinesú však únii aj niečo pozitívne - ich ekonomický potenciál a hospodársky rast je vyšší ako v súčasnej únii. Noví členovia tiež zvýšia priemernú vzdelanostnú úroveň.

(bd), PRAVDA

obsah | Slovenská republika