Sro venuje viac priestoru menšinám

Nová programová štruktúra národnostno-etnického vysielania Slovenského rozhlasu (SRo) prichádza s rozšírením vysielania pre niektoré menšiny. Majoritnou skupinou v rámci tejto programovej expanzie budú najmä Česi a Rómovia. Pre tento rok sa plánuje odvisielanie minimálne 810 hodín relácií určených národnostným menšinám.

Okrem toho podľa vyjadrenia šéfredaktora tejto redakcie SRo so sídlom v Prešove Vojtecha Bača zavedú v objemovo dominujúcom vysielaní, a to v ukrajinskom a rusínskom jazyku, viac živých vstupov. Programové pásmo venované Rusínom a Ukrajincom ostane ako doteraz jednotné. Moderovať sa bude jeden deň v ukrajinskom jazyku a druhý deň v rusínskom.

(mp)

obsah | Slovenská republika