Slovenský rozhlas má nový štatút

Nový štatút Slovenského rozhlasu dnes na svojom rokovaní schválila Rada Slovenského rozhlasu. Reaguje na zmenu organizačného štatútu SRo a zosúlaďuje jeho fungovanie s novými organizačnými zložkami. V starom štatúte sa totiž ešte orgány, ktoré už fungujú v novej organizačnej štruktúre, nenachádzajú, alebo sú inak pomenované.

V pôvodnom štatúte rozhlasu bol upravený aj štatút tajomníka rozhlasovej rady, respektíve kompetencií rady smerom k tajomníkovi a sekretariátu rady. Taktiež upravoval vyplácanie funkčných príplatkov funkcionárom rady. Keďže podľa generálnej riaditeľky SRo Miloslavy Zemkovej, boli kompetencie rozhlasovej rady smerom k tajomníkovi v rozpore so Zákonníkom práce a vyplácanie funkčných príplatkov v rozpore so Zákonom o Slovenskom rozhlase, v novom štatúte tieto body chýbajú.

Rada Slovenského rozhlasu sa preto uzniesla, že člen rady Vladimír Talian predloží na schválenie predsedovi parlamentu aj nový štatút rozhlasovej rady. Ten obsahuje práve body, ktoré vypadli z nového štatútu rozhlasu. Ak predseda parlamentu nový štatút rady neschváli, bude to podľa Taliana znamenať obmedzenie autonómnosti rozhlasovej rady a takisto odňatie nároku na funkčné príplatky, ktoré si mohli uplatňovať jej funkcionári. Rada Slovenského rozhlasu sa opäť stretne 13. decembra.

TASR

obsah | Slovenská republika