Slovensko nebezpečne konkuruje Rakúsku

Nízke zdanenie ziskov podnikov nie je jedinou výhodou, ktorú môže ponúknuť Slovensko. Dôležité je aj zdanenie kvalifikovaných pracovníkov, tvrdí rakúska poradenská spoločnosť TPA. To, ako sú zdaňované príjmy členov vedení, zohráva vážnu úlohu v rozhodovaní, kde bude centrála firmy, varuje Klaus Bauer-Mitterlehner z TPA.

Problémom rakúskej hospodárskej politiky nie je len nižšie zdanenie podnikov v niektorých stredoeurópskych krajinách v porovnaní s domácimi pomermi, ale aj zdanenie príjmov zamestnancov a vyššie celkové mzdové náklady na pracovníka. Dve krajiny vychádzajú z tohto porovnávania podstatne lepšie ako Rakúsko.

Tieto závery vyplývajú zo štúdie rakúskej poradenskej firmy TPA, ktorá pre denník Die Presse vyrátala, že mzdové náklady slovenských a poľských firiem sú podstatne nižšie ako rakúskych. Rakúsko má však lepšiu situáciu v mzdových nákladoch ako Česko, Maďarsko a Slovinsko.

Zo štúdie vypláva, že porovnanie so Slovenskom a Poľskom je čoraz nevýhodnejšie pre rakúskych zamestnávateľov vtedy, ak ide o mzdové náklady vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Klaus Bauer-Mitterlehner z TPA povedal, že najnebezpečnejším konkurentom Rakúska v strednej Európe pri umiestňovaní nových výrob je Slovensko. "Nemôže nikoho prekvapovať to, že podniky konkrétne premýšľajú o preložení svojich centrál na Slovensko." Rozdiely medzi zle platenými robotníkmi v Rakúsku a na Slovensku nie sú veľmi veľké. Netreba však zabúdať na vlastné príjmy členov predstavenstiev firiem a stredného manažmentu.

"To, ako sú zdaňované príjmy členov vedení, zohráva vážnu úlohu v rozhodovaní, kde bude umiestnená centrála firmy," dodal.

Rakúske firmy môžu posielať svojich pracovníkov do slovenských filiálok. Ešte päť rokov budú v Rakúsku za nich platiť odvody do sociálnych fondov. Tým zostane ich nárok na dôchodok a zdravotnícku starostlivosť na rakúskej úrovni, ale zdanenie ich príjmov sa bude vypočítavať podľa slovenských kritérií.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika