Na území SR v súčasnosti žije 5,3 milióna ľudí

Na území Slovenskej republiky v súčasnosti žije 5 379 455 obyvateľov. Z celkového počtu je 51,4 percenta žien. Ekonomicky aktívnych je 49,6 percenta ľudí. Vyplýva to z výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutočnilo v máji tohto roku.

Oproti poslednému sčítaniu, ktoré sa uskutočnilo v roku 1991 vzrástol počet obyvateľov SR o 105 tisíc, pri rýchlejšom raste počtu žien. Počet ekonomicky aktívnych osôb sa zvýšil o 48 tisíc. Ich podiel z celkového počtu obyvateľov sa nezmenil - tvoria takmer polovicu počtu obyvateľstva SR. Podiel žien na ekonomicky aktívnom obyvateľstve sa zvýšil zo 46,9 percenta v roku 1991 na 47,7 percenta v roku 2001.

V predproduktívnom veku je 18,9 percenta obyvateľov, v produktívnom 63,1 percenta a poproduktívnom 18 percent obyvateľov SR. Vo vekovej štruktúre pokračoval proces starnutia. V porovnaní s rokom 1991 sa počet obyvateľov v predproduktívnom veku znížil o 298 tisíc na 1 015 000 osôb. Počet obyvateľov v produktívnom veku vzrástol o 303 tisíc a dosiahol počet 3 349 000 osôb. Z nich 48 percent tvoria ženy. Na obyvateľstve v poproduktívnom veku (967-tisíc osôb) sa ženy podieľajú 66,1 percenta. K slovenskej národnosti sa pri sčítaní prihlásilo 4 614 854 obyvateľov (v roku 1991 ich bolo 4 519 328), k maďarskej 520 528 (567 296) a k rómskej 89 920 (75 802)ľudí. Nasleduje česká 44 620 (52 884), rusínska 24 201 (17 197) a ukrajinská 10 814 (13 281) národnosť.

V Slovenskej republike je 4 521 549 veriacich osôb. K rímsko-katolíckej cirkvi sa hlási 3 708 120, k evanjelickej 372 858 a gréckokatolíckej 219 831 veriacich. K reformovanej kresťanskej cirkvi sa hlási 109 735 ľudí a bez vyznania je 697 308 obyvateľov SR. V porovnaní s rokom 1991 sa podiel veriacich osôb z celkového počtu obyvateľov zvýšil zo 72,8 percenta na 84,1 percenta. Vzrástol pritom podiel obyvateľov, ktorí sa prihlásili k Rímskokatolíckej cirkvi zo 60,4 percenta v roku 1991 na 68,9 percenta dnes. K Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sa oproti 6,2 percenta v roku 1991 prihlásilo dnes 6,9 percenta. U Gréckokatolíckej cirkvi stúpol počet prívržencov z 3,4 na 4,1 percenta a u Reformovanej kresťanskej cirkvi z 1,6 na 2 percentá.

Celkovo je na Slovensku 1 034 287 domov, z toho trvale obývaných je spolu 862 274 a rodinných 792 555. Bytov je spolu 1 884 846, trvale obývaných 1 665 536 a z toho 820 042 v rodinných domoch. Počet trvale obývaných domov sa v porovnaní s rokom 1991 znížil o 2 tisíc, najmä z dôvodu vyčlenenia rodinných domov na rekreačné účely. Na jeden trvale obývaný byt pripadá priemerne 3,21 osôb a na jednu osobu pripadá 17,5 metra štvorcového obytnej plochy. Ústredným kúrením je vybavených 76,3 percenta trvale obývaných bytov. Kúpeľňou alebo sprchovacím kútom je vybavených 92,8 percenta, automatickou práčkou 61 percent a osobným automobilom 39,1 percenta domácností.

TASR

obsah | Slovenská republika