Ako Slováci vidia USA

Väčšina Slovákov sa v postoji k USA názorovo rozchádza s premiérom SR Mikulášom Dzurindom, uvádza v prieskume výskumný úrad amerického ministerstva zahraničných vecí (MZV).

Tento úrad vydal v polovici októbra anlýzu verejnej mienky v SR s názvom "Slováci majú k USA zmiešaný vzťah". Podtitulok znel:"Obavy o americký vplyv; mnohí vidia medzi americkými a slovenskými hodnotami priepasť".

Správa sa v úvode vracia k jarnej návšteve premiéra Dzurindu v USA, kde vyjadril plnú podporu rozvoju amerického systému národnej protiraketovej obrany (NMD). Počas júnovej návštevy susedného Poľska sa mu za tieto výroky americký prezident George W.Bush odmenil vyjadrením plnej podpory pre vstup Slovenska do NATO. Prieskum výskumného oddelenia MZV, ktorý bol vykonaný ešte pred teroristickými útokmi na USA z 11. septembra, však uvádza, že mnoho Slovákov nezdieľa premiérov optimizmus:

Sedem z desiatich Slovákov má podľa prieskumu k USA priaznivý postoj. Len málo z nich však verí v úlohu svetového vodcu USA a považuje ju za nežiaducu pre slovenské záujmy - oveľa priaznivejšie sa stávajú k silnej vedúcej úlohe Európskej únie. Slováci majú o USA menej priaznivé predstavy ako Češi, Nemci a Poliaci. S Maďarmi sú približne na rovnakej úrovni, najhoršie sa k USA stavajú Rusi a Srbi. Väčšina opýtaných si tiež myslí, že USA nedokážu riešiť celosvetové problémy. Podľa názoru obyvateľov Slovenska poskytujú USA svojim občanom dostatočné ekonomické príležitosti a udržiavajú právny poriadok. Deväť z desiatich opýtaných si myslí, že SR tieto úlohy plní v nedostatočnej miere. Názory Slovákov sa však líšia v tom, či je americký model nasledovaniahodný. Slovenskí občania však americký systém obdivujú stále viac ako Briti, Francúzi, Bulhari, Nemci, Maďari a Taliani. Rovnakú mieru obdivu ako v SR si vyslúžil americký model aj v Poľsku, najviac ho však obdivujú Rumuni.

Jediná oblasť, v ktorej si podľa slovenských respondentov SR dobre plní svoje úlohy, je ochrana práv etnických a rasových menšín. Väčšina Slovákov je toho názoru, že ich hodnotový rebríček sa od stupnice hodnôt Američanov líši v celej škále otázok - od morálky a etiky až po demokraciu. Obe krajiny majú približne rovnaký postoj k rodine, najviac sa líšia v otázke životného štýlu.

Nevyhranený postoj majú Slováci ku globalizácii. Naopak, presne sa vedeli vyjadriť k americkej popkultúre - polovici sa páči, druhej nie. Väčšina sa však zhodla, že americký zábavný priemysel nepredstavuje pre našu kultúru takmer žiadnu hrozbu. Američanov žijúcich na Slovensku tri štvrtiny opýtaných vníma pozitívne. Všeobecne pozitívnejší postoj k USA majú študenti a mladí ľudia, s rastúcim vekom sa postoj k Spojeným štátom americkým dosť zhoršuje - najhorší majú dôchodcovia. Správa amerického MZV je založená na údajoch získaných z osobných rozhovorov s 1102 slovenskými respondentmi vo veku nad 18 rokov. Prieskum urobila bratislavská firma Focus 9.-19. júna tohto roku.

TASR

obsah | Slovenská republika