Pre vstup do únie potrebuje SR viac ako 100 nových zákonov

Kým sa Slovensko stane členom Európskej únie, musí splniť 106 prevažne legislatívnych úloh. Znamená to prijatie nových alebo zmenu už existujúcich zákonov. Niektoré, týkajúce sa spravodlivosti, budú aktuálne až po vstupe, teda po máji 2004. Konštatoval to na spoločnom rokovaní zahraničného a integračného výboru parlamentu šéf diplomacie Eduard Kukan.

Minister nepredpokladá krízovú situáciu, ak by Národná rada SR musela kvôli európskej legislatíve rokovať na mimoriadne zvolaných schôdzach. Všetky úlohy sú zakotvené v legislatívnom pláne vlády a majú presné termíny plnenia. Neprijatie novej legislatívy by podľa neho nemalo ohroziť naše členstvo v únii, museli by sme ale čeliť ochranným opatreniam.

Pokrok SR únia zhodnotí v monitorovacej správe, ktorú zverejní šesť mesiacov pred vstupom v októbri alebo novembri tohto roku. Ochranné opatrenia, teda obmedzenie práv člena, môžu vyplynúť práve z tejto správy. Najviac zmien potrebujeme urobiť v zákonoch o ochrane životného prostredia, v poľnohospodárstve, spravodlivosti a vo vnútorných veciach.

Kukan tiež vyzval poslancov, aby venovali zvýšenú pozornosť zabezpečeniu slobodného pohybu tovaru, osôb a služieb, daňovým zákonom a ochrane spotrebiteľa a zdravia.

Poslanec Jozef Banáš vyzval ministra, aby jeho rezort pripravil podklady s argumentmi do predreferendovej kampane. Varoval, že vláda a parlament berú referendum príliš automaticky a môžu byť prekvapené, ak nepríde potrebná nadpolovičná väčšina voličov. Kukan prisľúbil, že v spolupráci s vicepremiérom pre integráciu Pálom Csákym dopracuje ministerstvo zahraničných vecí podklady pre poslancov, aby ich mohli použiť v práci s verejnosťou.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika