Archívy ŠtB ešte nesprístupnia

Slováci tak skoro nebudú mať prístup k tajným zväzkom komunistickej ŠtB, a to aj napriek tomu, že zákon o Ústave pamäti národa už nadobudol účinnosť. Oddialilo sa aj zverejnenie zoznamu agentov ŠtB. Zákon totiž neobsahuje ustanovenia, dôležité pre zriadenie ústavu.

"Už prezident na to poukázal. To je najvážnejší problém," vysvetlil predseda parlamentného výboru pre ľudské práva László Nagy. Práve preto je problém uviesť zákon do praxe. Pre činnosť ústavu je nevyhnutná aj voľba správneho a dozorného orgánu. Vzhľadom na problémy so zákonom však koalícia ešte ani nezačala rokovanie o ich personálnom obsadení.

Problematické sú aj prísne kritériá kladené na členov správnej rady ústavu, ktorá má byť jeho riadiacim orgánom. Členom správnej rady totiž nemôže byť občan, ktorý bol v minulom režime členom komunistického Národného frontu. "Takmer každý však bol minimálne členom ROH. Členmi Národného frontu boli aj požiarnici," pripomenul Nagy.

"To, že nastanú problémy, sa dalo očakávať," reagoval ústavný právnik Ladislav Orosz. Viacerí poslanci sa zhodujú, že je potrebná urýchlená novelizácia tohto zákona. Najskorší možný termín je až koncom roka. Keby zákon mohol byť v praxi vykonateľný, občania by po trinástich rokoch od pádu totalitného režimu mohli požiadať o sprístupnenie materiálov, ktoré o nich ŠtB viedla. Zároveň by sa mohli dozvedieť, kto a pod akým krycím menom ich sledoval a či ich ŠtB neevidovala ako spolupracovníkov. Verejnosť by sa dozvedela aj o minulosti politikov.

Podľa kuloárnych informácií šéfom ústavu by mohol byť exposlanec Ján Langoš, ktorý zákon navrhol. Langoš však už od pondelka pracuje ako poradca ministra spravodlivosti Daniela Lipšica. Na starosti má vytvorenie podmienok na vznik ústavu.

VLADO GÁBOR, PRAVDA

obsah | Slovenská republika