Ďalšie zoznamy ŠtB budú zverejnené koncom januára

Koncom januára by mali byť známe zoznamy ľudí, ktorí v bývalom Stredoslovenskom kraji vedome spolupracovali s komunistickou Štátnou bezpečnosťou.

Oblasť západného Slovenska by mala byť zverejnená v apríli, najneskôr v máji. Potvrdil to hovorca Ústavu pamäti národa Michal Dzurjanin.

"Sú to len orientačné termíny. Všetko závisí od toho, ako materiály spracujeme," povedal Dzurjanin. Posledné registre zväzkov Štátnej bezpečnosti ústav dostal vlani v decembri. Bývalý Západoslovenský kraj má asi 40 000 záznamov, čo je dvakrát viac ako bývalý Východoslovenský kraj, Stredoslovenský obsahuje 20 000 záznamov.

Prvé registre zväzkov, z východného Slovenska, boli verejne sprístupnené v novembri. Okrem štátneho tajomníka ministerstva výstavby z Dzurindovej SDKÚ Jána Hurného, ktorý sa svojej funkcie vzdal 3. januára, s bezpečnosťou spolupracovali aj akademickí funkcionári univerzít v Prešove a Košiciach. Agentom ŠtB bol podľa zoznamov aj súčasný šéf rektorov vysokých škôl Juraj Sinay či prodekan Pedagogickej fakulty UK Miron Zelina.

V zoznamoch figurujú aj komunálni a regionálni politici ako primátor Sobraniec Štefan Staško či Košíc Zdenko Trebuľa. Kým ústav zverejní register zväzkov, musí v ňom prekontrolovať údaje.

"Ak sú v materiáloch údaje o osobe, ktorá nemá jednoznačne preukázateľné slovenské štátne občianstvo, musia sa začierniť. To je časovo najnáročnejšie. Občianstvo sa overuje v registri obyvateľstva," dodal hovorca.

(gk), PRAVDA

obsah | Slovenská republika