Splnili sme časť Štefánikových predstáv

Splnili sme veľkú časť Štefánikových predstáv a v niečom sme ich určite aj prevýšili, myslí si prezident SR Ivan Gašparovič. Povedal to v sobotu na pietnej spomienke pri príležitosti 87. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá sa konala pri Mohyle na Bradle.

Otázka diela a života Štefánika je podľa prezidenta najmä v jeho predstave vytvoriť pre Slovákov podmienky, aby sa stali sebavedomým národom, ktorý dokáže prevziať zodpovednosť za svoj rozvoj a bude rovnocenným partnerom ostatným európskym národom. Gašparovič povedal, že tento odkaz sme naplnili emancipačným úsilím o samostatný zvrchovaný štát, vyzdvihol, že Slovensko je členom Európskej únie a významných nadnárodných inštitúcií.

Štefánik bol podľa Gašparoviča človek, ktorý mal v Európe veľký politický vplyv, "vôľu a silu presadiť svoje smelé štátotvorné koncepcie a mal aj vzácny dar diplomacie, ktorý vedel vždy vynikajúco využiť".

"Ťažko dnes hodnotiť, či spoločný štát Čechov a Slovákov bola najlepšia možnosť na dosiahnutie národných cieľov," povedal prezident. Dodal, že pri skúmaní týchto udalostí treba vychádzať z historických súvislostí, z medzinárodnej situácie po skončení prvej svetovej vojny aj z vtedajšieho rozloženia politických síl na Slovensku. Na dnešnej pietnej spomienke sa zúčastnili aj poslanci Národnej rady SR, minister kultúry Rudolf Chmel a zástupcovia veľvyslanectiev.

Štefánik sa narodil v Košariskách 21. júla 1880 v početnej rodine evanjelického farára. Generálom francúzskej armády sa stal v roku 1918. Bol ministrom národnej obrany československej exilovej vlády a po vzniku Československej republiky sa stal prvým ministrom vojny. Zahynul pri leteckej havárii 4. mája 1919.

TASR

obsah | Slovenská republika