Vyšetrovanie nepotvrdilo nezákonné sterilizácie

Informácie o údajných sterilizáciách rómskych žien sa podľa komplexnej správy, ktorú pripravil vicepremiér Pál Csáky nepotvrdili. Ani v jednom prípade sa nepreukázalo tvrdenie autorov publikácie Telo a duša. Hĺbková kontrola nemocníc však zistila určité procesné chyby v niektorých prípadoch.

Komplexnú správu o vyšetrovaní informácií o údajných sterilizáciách rómskych žien predloží Csáky na rokovanie vlády na budúci týždeň. Vláda pripravila aj vyhlásenie, v ktorom odsudzuje všetky formy rasovej a národnostnej neznášanlivosti.

V správe sa konštatuje, že autori publikácie Telo a duša odmietli spolupracovať s vyšetrovacími orgánmi, čím sami spochybnili svoje tvrdenia. Csáky v materiáli navrhuje, aby ministerstvo zdravotníctva predložilo novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá by sprísnila režim vykonávania sterilizácií.

(pi), PRAVDA

obsah | Slovenská republika