Dubnické strojárske firmy získali certifikát kvality od BAE Systems

Certifikát kvality odovzdali dnes zástupcovia britskej spoločnosti BAE Systems firmám ZŤS Špeciál a ZTS LR NaJUS z Dubnice nad Váhom.

Strojárske spoločnosti získali certifikát na základe úspešného absolvovania auditu. Zaradili sa tak do siete schválených výrobcov špeciálnych prípravkov a náradí, ktorí spolupracujú so spoločnosťou BAE Systems a jej dodávateľmi. Certifikát umožní rozšírenie doterajšej vzájomnej spolupráce a otvorí priestor pre rozsiahlejšie objednávky.

Spoločnosť BAE Systems spolupracuje so ZŤS Dubnica nad Váhom plus od roku 1999. Vlani v Dubnici vyrobili sadu špeciálnych prípravkov na výrobu lietadlových komponentov pre poľskú firmu PZL Mielec, ktorá je dodávateľom BAE Systems.

BAE Systems je spoločnosť s globálnou pôsobnosťou v oblasti leteckých systémov, obranných a aerokozmických technológií. Konštruuje a vyrába civilné a vojenské lietadlá, hladinové plavidlá, ponorky, kozmické systémy, radary, avioniku, komunikačné zariadenia, elektroniku, riadené zbraňové systémy a množstvo ďalších produktov. Vznikla v roku 1999 po fúzii British Aerospace a Marconi Electronic Systems. Má viac ako 100 000 zamestnancov a každoročne predáva výrobky v hodnote asi 17,2 miliardy USD.

SME

obsah | Slovenská republika