Študenti môžu ísť na rok do zahraničia

Do 15. mája sa môžu prihlásiť stredoškoláci na štúdium v zahraničí v školskom roku 2003/2004. Túto možnosť ponúka Americká kultúrna výmena (AKV). Využilo ju už vyše 700 študentov zo Slovenska, ktorí sa počas jedného školského roka na stredných školách v USA zdokonaľujú v anglickom jazyku. Podmienkou prijatia na študijný pobyt je vek od 15 do 18 rokov, minimálne tri roky štúdia anglického jazyka, primerané zdravie a dobrý prospech.

Študenti majú ubytovanie a stravovanie zdarma v amerických rodinách, ktoré sú vyberané na základe prísnych kritérií.Okrem USA môžu stredoškoláci študovať aj v Nemecku, vo Francúzsku, v Írsku, Kanade a v Brazílii.

Záujemcovia sa môžu ohlásiť v kancelárii AKV na Pražskej ulici 11 v Bratislave, alebo na telefónnych číslach 02/5249 5677, 02/5729 7268.

NÁRODNÁ OBRODA

obsah | Slovenská republika