Slovenskí študenti po vstupe do EÚ

Slovenskí študenti budú musieť po vstupe do únie za štúdium na zahraničných univerzitách platiť. Zatiaľ sa na obyvateľov Slovenska vzťahuje výnimka a napríklad v Rakúsku platiť nemusia tak ako v Česku, Maďarsku, Poľsku.

V niektorých častiach Nemecka sa platí a rovnako aj vo Francúzsku. Výhodou však bude, že pri žiadaní o štipendium budú mať rovnaké podmienky ako ostatní študenti krajín únie.

Uznanie diplomu v zahraničí môže občana Slovenska stáť až 10-tisíc korún. Slovenské diplomy sú totiž v členských štátoch Európskej únie uznávané ako diplomy vydané v tretích krajinách.

Po vstupe do únie sa budú niektoré uznávať automaticky, pri iných sa bude porovnávať obsah a dĺžka štúdia. Automaticky sa budú uznávať doklady o vzdelaní lekárov, zubných lekárov, veterinárnych lekárov, architektov, farmaceutov, zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. Ide o osem povolaní, kde krajiny únie stanovili jednotný rozsah a obsah štúdia.

Porovnávanie štúdia sa bude uplatňovať najmä pri takzvaných regulovaných povolaniach alebo odborných činnostiach, kde kvalifikačné predpoklady stanovuje zákon. Vtedy musí slovenský doklad o vzdelaní uznať aj príslušný štát, respektíve inštitúcia, ktorá je na vydávanie rozhodnutí o uznaní zahraničnej kvalifikácie kompetentná. V prípade, že sa nebude dĺžka štúdia zhodovať, môže vyžadovať prax.

(r)

obsah | Slovenská republika