Školám sa oplatí dlhšie štúdium

Vysokým školám sa vyplatí, ak ponúknu päťročné štúdium. Na trojročný študijný program totiž dostanú menej peňazí. Vyplýva to zo zmien, ktoré vo financovaní pripravilo ministerstvo školstva.

Po novom by mala dostať fakulta na magistra jedenapolkrát viac ako na poslucháča, ktorý študuje len tri roky a získa titul bakalár. Chystané delenie prostriedkov sa pozdáva viac veľkým univerzitám ako menším a nedávno založeným, kde majú najmä bakalárske štúdium.

Podľa rektora Technickej univerzity v Košiciach Juraja Sinaya bude takéto rozdeľovanie spravodlivé. "Nároky na vzdelávanie bakalárov sú nižšie, preto ak by na nich bol príspevok 60-tisíc a na magistrov 90-tisíc, je to rozumný rozdiel," zdôvodnil Sinay. V súčasnosti štát na každého prispieva podľa Sinaya zhruba okolo 65-tisíc korún, rozdiely sú medzi umeleckými, technickými či humanitnými smermi.

Tento starý spôsob vyhovuje viac rektorovi maďarskej Univerzity J. Selyeho v Komárne Sándorovi Albertovi. Škola zatiaľ magistrov nemá, keďže vznikla len pred niečo vyše rokom. Albert tiež pripomína, že Európska únia od svojich členov vyžaduje, aby čo najviac ľudí malo vysokoškolské vzdelanie, a to najmä prvý, bakalársky stupeň. "U nás je z populácie len tretina vysokoškolákov, čo je málo," zdôraznil.

Meniť sa má už v tomto roku aj to, že školám sa doplatia prostriedky podľa počtu študentov, ktorí nastúpili v novom akademickom roku. Nahlásia ich do konca októbra a ak potrebujú peniaze navyše, mali by im prísť už teraz v novembri. Doteraz získavali školy dotácie podľa toho, koľko mali poslucháčov v januári, čo bolo spravidla menej. Rezort školstva chce zaplatiť študentom aj prax, doteraz na ňu budúcim lekárom či učiteľom neprispieval. Minister Martin Fronc o zmenách rokoval minulý týždeň s Radou vysokých škôl, získať chce aj súhlas Slovenskej rektorskej konferencie a študentov.

Fronc ohlásil, že do mesiaca chce vydať aj nové kritériá pre Akreditačnú komisiu, ktorá schvaľuje vysoké školy. Podľa kritérií by tie najlepšie mali získať názov výskumné univerzity, potom by boli univerzity a odborné vysoké školy. Zohľadňovala by sa pritom napríklad vedecká a výskumná činnosť, úspešnosť absolventov. Podľa Sinaya je načase, aby sa školy rozdelili podľa kvality. "Vyhovuje nám to, univerzity s dobrými výsledkami, by mali mať lepšie postavenie," zdôraznil. Pôjde najmä o školy s tradíciou.

Na Slovensku je 20 verejných vysokých škôl, tri štátne a päť súkromných. Väčšina súkromných vznikla v posledných dvoch rokoch.

ZUZANA PETKOVÁ

obsah | Slovenská republika