STV predáva majetok za 85,7 mil. Sk

Slovenská televízia vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku, ktorý nevyužíva a nie je potrebný na plnenie žiadnych jej úloh. Podľa znaleckých posudkov je hodnota majetku 85,7 mil. Sk.

V prvej etape plánuje verejnoprávna televízia podľa člena jej manažmentu Branislava Zahradníka predať areál Lodenice na Viedenskej ceste v Bratislave, skladový areál vo Vinosadoch, rekreačnú chatu v Limbachu, sklad filmotéky v Chorvátskom Grobe a areál prenosovej techniky v bratislavskej Trnávke.

Záujemcovia o kúpu niektorej z nehnuteľností majú možnosť spracovať do 15. októbra ponuku na základe podmienok verejnej súťaže zverejnených na internetovej stránke www.stv.sk, kde sú nehnuteľnosti podrobnejšie špecifikované. O tom, kto nehnuteľnosti získa, rozhodne komisia. Rozhodujúca bude výška ceny.

Ako Zahradník pripomenul, televízia podľa zákona nemôže predať nehnuteľnosti pod všeobecnú hodnotu určenú podľa znaleckého posudku. Pri areáli Lodenice, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, postupuje STV v súlade so zákonom o ochrane pamiatkového fondu a predkupné právo na ňu ponúkla Ministerstvu kultúry SR. Ak ho rezort neuplatní, predá televízia nehnuteľnosť za najvyššiu ponúknutú cenu.

STV v súčasnosti pripravuje na predaj aj ďalšie nehnuteľnosti, ktoré nevyužíva a ani v budúcnosti neplánuje využívať. Všetky predaje nehnuteľného majetku musí vopred odsúhlasiť Rada STV.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika