Bratislave o skúsenostiach z prípravy na vstup do NATO

Výmena skúseností z prípravy na členstvo v NATO bude témou trojdňového medzinárodného seminára, ktorý sa začne v pondelok v Bratislave v Ústave vzdelávania.

Slovensko po minuloročnom vstupe do aliancie má záujem na odovzdávaní svojich skúseností z prístupového procesu iným krajinám, ktoré sa zapájajú do integračných procesov a usilujú sa o získanie plného členstva v NATO. Týmito aktivitami chce SR podporovať procesy euroatlantickej integrácie a pomôcť ašpirujúcim krajinám v ich integračnom úsilí.

Organizátorom seminára je Ministerstvo obrany SR v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR, Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Bratislave a mimovládnou organizáciou CENNA. Svoju účasť doteraz potvrdili zástupcovia z Albánska, Chorvátska, Macedónska, Srbska a Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Ukrajiny, Gruzínska, Česka, Maďarska a Rumunska. Seminár sa uskutoční v anglickom jazyku.

SME

obsah | Slovenská republika