Svinica: Pod zemou majú poklad

V Košickej kotline pri Svinici sa nachádza podzemný raj - v Európe azda najväčší zdroj energie. Vrty už potvrdili, že cenovo výhodnú geotermálnu vodu využijú nielen na vykurovanie domácností v olšavskom mikroregióne, ale aj metropoly východu. Investícia za 55 miliónov eur počíta aj s rozvojom turizmu, budovaním akvaparku, fariem i skleníkov.

"Pokročili sme, dve štúdie vykurovania regiónu i rekreačno-turistického využitia vrtov sú už hotové," vraví starosta Svinice Ľubomír Šimko. Obrovské ložisko podzemnej vody ponúka lacnejší zdroj tepla. "Nechceme, aby sa voda, vyťažila a použila len na vykurovanie.

Ekonomicky výhodnejšia je kombinácia s výstavbou bazénov s termálnou vodou, hotela, skleníkov i farmy na chov rýb a hydiny. Úvahy hovoria aj o sušiarni a chladiarni," dodal Šimko, podľa ktorého by táto znížila nezamestnanosť. Tá sa pohybuje až okolo 20 %. Nový ekologický park pokročil do tej miery, že vykupovanie pozemkov už vrcholí. Samotná stavba by sa mohla začať do dvoch rokov. Vo Svinici a jej okolí dúfajú, že za teplo z vrtov v ich katastri zaplatia menej ako v súčasnosti.

HOTOVO DO 2 ROKOV

"Prípravné práce finišujú. Hotová je už projektová dokumentácia a máme aj stavebné povolenie na geotermálne strediská. Celú investíciu, vďaka ktorej získajú Košice ekologický a cenovo výhodný zdroj tepla, možno vybudovať za dva roky. Využitie tejto energie bude mať veľký význam aj pre turizmus, podnikanie a rozvoj poľnohospodárstva. Počítame s finančnou podporou zo štr ukturálnych fondov EÚ," povedal generálny riaditeľ Slovgeotermu Bratislava Otto Halás, ktorý zastrešuje tento projekt.

NOVÝ ČAS

obsah | Slovenská republika