Na konto V. Tatier sa za rok zhromaždilo vyše 50 mil. Sk

Krátko po kalamite zriadilo mesto Vysoké Tatry konto na ich obnovu, na ktorom sa za rok vyzbieralo vyše 50 miliónov korún. Spolu s vecnými darmi dosiahla pomoc čiastku viac ako 65 mil. Sk.

Primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš dnes informoval, že zo získaných prostriedkov financovali predovšetkým záchranné a likvidačné práce, opravu poškodenej infraštruktúry a objektov v majetku mesta.

Štátne lesy TANAP-u doposiaľ spracovali takmer 80 percent kalamitnej drevnej hmoty. Aj v intravilánoch tatranských osád sú výrazné zmeny. Podarilo sa opraviť väčšinu poškodených objektov. Z centier osád zmizli nielen pováľané stromy, ale aj koreňové systém. Vyviezli asi 8 tisíc koreňových systémov a ďalších 3 tisíc odfrézovali.

Na následnú úpravu poškodených zelených plôch v meste doviezli asi 9 tisíc ton zeminy, z ktorej polovica už využili. Podarilo sa tak zrevitalizovať v zastavanom území približne 12 hektárov plôch, 30 km líniovej zelene okolo chodníkov a ciest, založiť asi 3 ha trávnych porastov. Dva milióny korún stálo odstránenie akútneho poškodenia komunikácií, ďalšie tri milióny oprava dopravného značenia, rovnakú čiastku oprava zvodidiel a zábradlí.

Počas celého odbobie po kalamite bolo prostredníctvom Verejnoprospešných služieb (VPS) mesta nasadených v teréne 10 nákladných áut a 5 nakladačov. Počet pracovníkov nikdy neklesol pod sto. V špičke sa na likvidácii následkov kalamity podieľalo až 400 ľudí, dobrovoľníkov, brigádnikov, stredoškolákov a podobne. Podľa riaditeľa VPS Petra Danka do obnovy investovali asi 20 miliónov korún a spolu s činnosťou dobrovoľníkov vytvorili hodnoty za viac ako dvojnásobok.

Z aktuálnych úloh, ktoré čakajú mesto, spomenul primátor vytvorenie protipožiarnych pásov v intravilánoch, dobudovanie poškodeného cestného informačného systému, dočistenie a estetizáciu centier najväčších osád. Na území celých Vysokých Tatier je súčasne vytypovaných 25 menších priestorov, ktoré plánuje mesto rekonštruovať a esteticky dotvoriť prostredníctvom malých projektov. Ponúknu ich donorom, ktorí aj rok po kalamite majú stále chuť Tatrám pomáhať.

TASR

obsah | Slovenská republika