Rozloha Tokaja nie je istá

Tá by sa mala spresniť až v priebehu tohto roka. Podľa doteraz platného zákona sa slovenský Tokaj rozprestiera na ploche 908 hektárov.

"To, či bude konečná výmera slovenského Tokaja 565 hektárov alebo 600 či 400 hektárov, bude závisieť od výsledkov kontroly a na to ministerstvo zriadi Tokajskú správnu komisiu," povedal minister pôdohospodárstva Zsolt Simon. Spôsob určenia výmery bude podľa Simona zhodný s tým, ako sa stanovuje aj v maďarskej časti Tokajskej vinohradníckej oblasti.

Ak všetko pôjde hladko, spresnenie výmery môže trvať celý tento rok. Zákon musí ešte podpísať prezident republiky. Keď sa tak stane, mal by platiť od prvého mája tohto roku.

Vinohradníci a vinári, ktorých sa zákon bytostne týka, sú zatiaľ opatrní. "Podľa doteraz platného zákona máme na Slovensku tokajské vinice na 908 hektároch. Neviem o honoch, ktoré by mali v budúcnosti vypadnúť," bola prvá reakcia prezidenta Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku Ľubomíra Viteka. Ten je presvedčený, že doterajšia metodika určovania viníc bola správna a výmera viníc by sa nemalo znižovať.

Minister Simon však pripomenul, že ak sme súhlasili s harmonizáciou vinohradníckej legislatívy s Európskou úniou a Maďarskom, musíme mať rovnaké parametre aj na zatriedenie. "A neexistuje iný legislatívny spôsob riešenia tohto problému, len ten, že komisia zatriedi jednotlivé hony," konštatoval minister. Na upokojenie vinohradníkov dodal, že ani jeden vinohradnícky hon nebude pri pretrieďovaní vyradený z vinohradníckej výroby. "Ak nesplní kritéria pre tokajský hon v triede 1A, 1B či dva, mal by zostať naďalej vinicou," uviedol Simon.

V maďarskom zákonodarstve o Tokaji má rozhodujúce postavenie samospráva. K takémuto riešeniu pristupuje aj Slovensko. Má vzniknúť Tokajské združenie vinohradníkov a vinárov. Každá obec z tokajskej vinohradníckej oblasti má vyslať do združenia jedného zástupcu za vinohradníkov a jedného za vinárov. "Určenie plôch viníc bude v rukách Slovenska," povedal Simon.

"V zápase o charakter slovenskej časti Tokaja je stále rozhodujúci názor Maďarska," myslí si prezidentka občianskeho združenia Pestovateľov a malovýrobcov tokajských vín na Slovensku Magda Haburová. Slovenské tokajské vína boli podľa nej vždy rovnocenné vínam z maďarskej časti. "Ruskí cári si dávali posielať vína zo slovenského Tokaja. "V zjednotenej Európe so zjednoteným Tokajom musia mať slovenskí výrobcovia rovnocenné postavenie s maďarskými," povedala Haburová.

Tokajská vinohradnícka oblasť v Maďarsku sa rozprestiera na ploche zhruba 5-tisíc hektárov. Maďarsko dlho tlačilo na Slovensko, aby uznalo za súčasť Tokaja len vinice v troch obciach - Malej Trni, Slovenskom Novom Meste a Viničkách. Vlani sa mal slovenský rezortný minister dohodnúť s maďarským partnerom na ploche 565 hektárov, s čím však nesúhlasili zástupcovia vinohradníckeho zväzu.

JOZEF SEDLÁK, PRAVDA

obsah | Slovenská republika