V Komárne bude multijazyková univerzita

V septembri tohto roku by sa v Komárne mala otvoriť neštátna multijazyková univerzita Academia Kelemantia (AK). Na podporu jej vzniku aj budúceho fungovania bola zaregistrovaná Nadácia UNI - Kelemantia. Univerzitu budú tvoriť tri fakulty, jedna z nich bude fakultou Medzinárodnej akadémie vied San Marino (AIS).

Prostredníctvom registrovanej spoločenskej organizácie, slovenskej pobočky SAIS Nitra, je AIS zároveň "otcom" myšlienky otvorenia multijazykovej univerzity na Slovensku a rovnako aj hlavným zakadateľom. Na včerajšom stretnutí s novinármi o tom informoval prezident AIS profesor Helmar Frank.

Úloha univerzity by mala spočívať vo vzdelávaní v oblastiach komunikačnej kybernetiky, menšinových kultúr a interlingvistiky. Spolu s pracoviskom Medzinárodnej akadémie vied v rumunskom Sibiu bude druhým centrom AIS v strednej Európe. K dispozícii bude mať 60 profesorov, 400 docentov a asistentov AIS. Vyučovacími jazykmi budú popri nemčine, angličtine, francúzštine a taliančine aj slovenčina, maďarčina a esperanto.

S nápadom, že by sa univerzita mala založiť práve v Komárne prišiel dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Ivan Szabó. Ten zdôraznil, že Komárno je vhodným mestom pre takúto univerzitu z dôvodu početnosti tam žijúcich menšín, ale aj z hľadiska rôznorodého kultúrno-náboženského zázemia.

V súčasnosti sa pracuje na získaní vyhovujúcich budov v centre Komárna. Prednášať by sa malo začať ešte v tomto roku. Na štúdium, ktoré bude spoplatnené, prijmú študentov zo Slovenska a zo zahraničia, najmä z Maďarska.

(mp)

obsah | Slovenská republika