Rekordný počet utečencov na Slovensku

Od roku 1992 dostala takmer stovka azylantov slovenské občianstvo

O priznanie postavenia utečenca tento rok požiadalo na Slovensku okolo osemtisíc ľudí. Podľa vedúceho Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v SR Pierfrancesca Maria Nattu možno očakávať, že rok 2002 bude v tomto smere rekordným.

Z uvedeného počtu však rezort vnútra priznal postavenie utečenca len v 16 prípadoch, 216 žiadostí zamietol a 3 733 zatiaľ posudzuje. V porovnaní s ostatnými krajinami Visegrádskej štvorky získalo štatút utečenca menej osôb. Na druhej strane v tomto roku došlo k výraznému nárastu azylantov, ktorí dostali štátne občianstvo SR. Kým v minulom roku sa stali občanmi Slovenska desiati, tento rok pribudli do štatistiky štyridsiati siedmi. Od roku 1992 tak bolo azylantom udelených celkovo 99 štátnych občianstiev.

Najväčšou skupinou utečencov, ktorí v tomto roku prišli na Slovensko, boli Afganci (1 516 žiadostí), za nimi Číňania (1 126) a Iračania (1 072). Nasleduje Bangladéš, Ruská federácia, Pakistan, Srí Lanka, Sierra Leone a Somálsko. V auguste bol zaznamenaný nárast počtu žiadateľov z Moldavska - 72, pričom v júli bolo zaevidovaných 37 žiadostí. Natta pripomenul, že v súčasnosti sa v týchto zariadeniach nachádza približne 1 300 ľudí, čo nemožno považovať za priaznivý stav.

Podľa neho by sa nové záchytné centrá mali budovať predovšetkým vo východnej oblasti krajiny, odkiaľ prekračuje hranice nášho štátu najviac utečencov. Natta si uvedomuje, že si to vyžiada nemalé investície, o čom diskutoval už aj s novým ministrom vnútra Vladimírom Palkom.

Od roku 1992 požiadalo na Slovensku o priznanie štatútu utečenca viac ako 20-tisíc ľudí, z ktorých 533 žiadateľov uspelo.

NÁRODNÁ OBRODA

obsah | Slovenská republika